Христијанска етика

Формирање на новите етички критериуми – III дел

Човекољубивиот став на Црквата кон верниците не мора да значи напуштање или занемарување на апсолутниот карактер на евангелските должности и заповеди. Христовото Евангелие се објавува во светот, но не произлегува од светот и не мора да се прилагодува на неговите услови. Од друга страна, етичките и социјални проблеми директно се поврзани со местото и епохата…

Формирање на нови етички критериуми – II дел

  Многу проблеми од секојдневниот живот директно произлегуваат од човечката алчност. Ставот на Црквата во вакви случаи би можел да се формулира со Христовата реченица: „ Човеку, кој Ме постави да ви судам или да ве делам? Гледајте и пазете се од лакомство“. Христијанската етика го изразува Христовиот дух и духот на Неговата Црква, и…

Формирање на нови етички критериуми – I дел

Етиката има динамичен карактер. Заедно со човекот таа се движи во времето и просторот. Целта на етиката е да му помогне на човекот во неговото соочување со етичките проблеми, да раководи со него при обликувањето на правилата на етичко однесување и да го насочи кон правилен избор. Не е човекот создаден заради етиката, туку етиката…

За идеологијата на едначењето

  Најтешко е кога човек треба да се соочи со својата одговорност. Кога некој еден ден ќе се врати дома и ќе најде писмо на масата дека жена му жали, меѓутоа не гледа друг излез освен да го напушти; кога „детето“ заминало да поработи малку во странство, а еве всушност започнува да се јавува на…

Фалсификат наместо скапоцен камен

Кој може да каже дека рамноправноста е нешто лошо? Дека еднаквиот почеток на животот за сите треба да се занемари? Дека не е пофално да се заштитат слабите и ранливи групи во општеството? Никој. Токму на тоа и сметаат идеолозите на движењето за еднакви права. Која беше паролата под која се одвиваше кампањата во Франција…

Црквата и нацијата

  Основи на социјалната концепција на Руската православна црква   II. Црквата и нацијата   ΙΙ. 1. Старозаветниот израилски народ бил првообраз на народот Божји – новозаветната Црква Божја. Искупителниот подвиг на Христа Спасителот го поставил почетокот на постоењето на Црквата како ново човештво – духовно потомство на праотецот Авраам. Со Својата Крв Христос нѐ…