Пасхални Песнопенија (во живо) - cd1


Пасхални Песнопенија (во живо) - cd2


Пасхално ехо (Велигденски концерт) 2012 година


Страдањата Господови (Велигденски концерт) 2013 година
Аудио
Аудио