На што ги учиме нашите деца?
Посреќен е оној што дава
Малку сладолед за душа
Најубавата молитва
Со злато навезени одежди
Необичниот просјак
Чевларот од Александрија
Молчаливиот светија
Љубов и кон непријателите
Книга на љубовта
Божјата грижа
Вистински голем
Аудио
Аудио