Ознака: Манѕаридис

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – V дел

Несомнено, една од причините е специфичната општествено политичка ситуација која владее во повеќето области со православно население. Ова меѓутоа не ја исцрпува ни ширината ни длабочината на проблемот. Една таква значајна причина, поврзана со историјата и преданијата на Православната Црква,…

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – IV дел

Меѓутоа особена важност во соочувањето со споменатите проблеми, има присуството на Светиите во животот на Црквата. Тие не се безгрешни личности, а обично, ниту извор на овоземните мудрости. Тие се сепак, сведоци на живото Божјо присуство и како такви секогаш…

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – III дел

Човекољубивиот став на Црквата кон верниците не мора да значи напуштање или занемарување на апсолутниот карактер на евангелските должности и заповеди. Христовото Евангелие се објавува во светот, но не произлегува од светот и не мора да се прилагодува на неговите…

Манѕаридис

Формирање на нови етички критериуми – II дел

  Многу проблеми од секојдневниот живот директно произлегуваат од човечката алчност. Ставот на Црквата во вакви случаи би можел да се формулира со Христовата реченица: „ Човеку, кој Ме постави да ви судам или да ве делам? Гледајте и пазете…

Манѕаридис

Формирање на нови етички критериуми – I дел

Етиката има динамичен карактер. Заедно со човекот таа се движи во времето и просторот. Целта на етиката е да му помогне на човекот во неговото соочување со етичките проблеми, да раководи со него при обликувањето на правилата на етичко однесување…

Поучни словa

Љубовта

Бог го љуби целиот човек, бидејќи во човечкото постоење не постои ниту еден аспект кој нема потреба од учество во Божјата љубов. Исполнувањето на првата и големата заповед станува не преку одделни пројави или жртви на човекот, туку преку неговото…