Ετικέτα:Αισθητική

Λόγοι και απόψεις

Τὸ ράσο καὶ τὰ γένεια

Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Πρίλεπ, ἀρχές 20οῦ αἰῶνα   Πολλὰ ἔχουν γραφῇ γιὰ τὰ ράσα καὶ τὰ γένια τῶν κληρικῶν. Οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ ἐκείνους ποὺ δὲν τὰ χωνεύουνε, εἶναι κάποιοι ποὺ θέλουνε νὰ φαίνουνται ἐλεύθεροι καὶ νεωτεριστικὰ…