Ετικέτα:Ανδρέι Κουράεβ

Ειδήσεις του κόσμου

Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε…

ο Διάκονος Ανδρέι Κουράεβ Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (Πατριαρχείο της Μόσχας) σωστά επισημαίνει ότι αυτή αληθινά είναι αυτοκυβερνώμενη, ότι η σχέση της με τη Μόσχα είναι μόνο προσευχητική και συμβολική: ανάμνηση του ονόματος του Πατριάρχη της Μόσχας και πάσης…