Ετικέτα:Διακαινήσιμος

Ακολουθίες

Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής

Ὕδωρ τὸ ζωήρυτον τῆς Πηγῆς, μάννα τὸ προχέον, τὸν ἀθάνατον δροσισμόν, τὸ νέκταρ τὸ Θείον, τὴν ξένην ἀμβροσίαν, τὸ μέλι τό ἐκ πέτρας, πίστει τιμήσωμεν.   Μεγαλυνάριον της Ζωοδόχου  Πηγής Όπως κάθε υμνολογικό ποίημα στην Εκκλησία του Θεού τελειώνει με…

Ακολουθίες

Πασχαλινός εορτασμός των Οσιομαρτύρων Μονής Πρέτσιστα

Τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς ὤμοις ἐπάραντες, τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας, ξιφηδὸν ἐσφραγίσατε, Εὐνούβιε γενναῖε ἀθλητά, Παΐσιε μαρτύρων μιμητά, καὶ Ἀβέρκιε χριστόψυχε ἀσκητά, ἀσέβειαν ἐλέγξαντες· ὅθεν πρεσβεύσατε Χριστῷ, ὅπως ἡμῖν χαρίσηται, φῶς Παραδείσου ποθητόν, δυνάμει θείου Πνεύματος. Ο λαμπρός πασχαλινός…