За смислата на искушенијата – II дел

И така, искушението му дава смисла на животот. Искушението е мое крштение, бидејќи ме соочува со вредноста на животот и ми ја открива неговата возвишена димензија. Заеднички белег на животот на Светиите е токму искушението. Нема Светија којшто не бил испитан. Но треба да видиме како Светиите гледале на искушението. Тие не го нарекувале искушение, … Продолжи со читање За смислата на искушенијата – II дел