Ευλογημένη ανάβαση στην κορυφή Krchin

Είναι έβδομη χρονιά πλέον, όταν με την ευλογία του Γέροντός μας, Επισκόπου κ. Παρθενίου αναβιώθηκε το έθιμο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας στην βουνοκορυφή Golem Krchin, το δικό μας Θαβώρ της Μεταμόρφωσης, το δικό μας όρος της χαράς, μέρος όπου οι αδελφοί μοναχοί και οι αδελφές μοναχές ανέλαβαν τον αγώνα της ανάβασης και της προσευχητικής μετοχής στην Θεία Λειτουργία, στην οποία έλαβαν μέρος και περίπου σαράντα πνευματικά τέκνα των μοναστηριών μας.

«Πιανθήσεται τὰ ὄρη τῆς ἐρήμου, καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται» (Ψλ.64,13), επειδή όπου είναι ο Θεός, εκεί γίνεται μεταμόρφωση, εκεί είναι και η χαρά. Και ο Γέροντάς μας, ο οποίος είναι δάσκαλος της αγάπης και της χαράς, μας ξαναχάρισε την ευλογία του να χαιρόμαστε την εξύψωση στο Krchin, να γευθούμε την ωραιότητα της θείας μεγαλοπρέπειας και βλέποντας τα από τον Θεό κτισμένα πανέμορφα ύψη και απεραντοσύνες, να βλέπουμε εν πνεύματι τα άκτιστα, αιώνια, πνευματικά ύψη και απεραντοσύνες. Η δυνατή Θεία παρουσία, ιδιαίτερα μέσα στην Θεία Λειτουργία, πλήρωσε τις ψυχές των παρόντων με πραγματική χαρά, φως και ευγνωμοσύνη. Αυτή η σπάνια εμπειρία ήταν πανέμορφη αναψυχή και ανεκτίμητη και αποκλειστική ευλογία, για την οποία οι παρόντες αξιώθηκαν, με την προσευχητική δύναμη ικετευομένη από τον Γέροντα και με την ακούραστη μεσιτεία της Παναγίας Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.