Ένα έτος λειτουργικής και κανονικής ενότητος

Σήμερα, 9 Μαΐου 2023 έτος Σωτηρίου, εκπληρώνεται ακριβώς ένα έτος από την ιστορική απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικονομικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, κατά την οποία η αγιοτάτη Εκκλησία μας έγινε δεκτή σε λειτουργική και κανονική ενότητα με το πλήρωμα της Ορθοδοξίας. Έγινε δεκτή υπό την παλαιό εκκλησιαστικό όνομα Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, με το οποίο πραγματικά αναγνωρίστηκε χιλιετή συνέχεια της τοπικά οργανωμένης εκκλησιαστικής ζωής σε αυτές τις περιοχές από τα χρόνια της ιδρύσεως της Αρχιεπισκοπής. Αυτή η Απόφαση, η οποία ως πανηγυρική και χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία που φέρνει ευαγγέλιο, ήταν αποτέλεσμα των προσευχών, δακρύων και πόθου γενεών και γενεών ιερουργών, μοναχών και πιστών, της σοφής δράσης των αρχιερέων μας, οι οποίοι ήδη το 2018 έκαναν αίτηση εκκλήτου προσφυγής προς την πρωτόθρονο Εκκλησία της Ορθοδοξίας, των κρατικών αρχών που χαιρέτισαν και εντάχθηκαν στην ζήτηση δι’ αυτής της αιτήσεως και, εννοείται, του φωτισμού, ευρύτητας και πατρικής μέριμνας του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος μαζί με τους αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου τίμησαν την έκκλητο προσφυγής της Εκκλησίας και του κράτους μας

Οι καρποί της αποφάσεως αυτής ξεκίνησαν να φαίνονται αμέσως μετά, με αυτό που ιερουργοί από την Εκκλησία μας άρχισαν χωρίς πρόβλημα να συλλειτουργούν με ιερουργούς από άλλες τοπικές Εκκλησίες και με αυτόν τον τρόπο να γεύονται την ωραιότητα της ενότητας. Πρωτίστως ακολούθησε η αδελφική συμφιλίωση και συλλείτουργο με την ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας, η οποία συνέστησε την Εκκλησία μας για αυτοκέφαλο. Με τον πάροδο του χρόνου, σε λειτουργική κοινωνία με μας έμπαιναν και οι υπόλοιπες ορθόδοξες Εκκλησίες.

Η χορήγηση της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως της αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας έγινε στο αρχαίο και Ιερό Πατριαρχικό, Σταυροπηγιακό Μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου, αφιερωμένο στην Ζωοδόχου Πηγή του Μπαλουκλί, μετά το Εσπερινό επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και επί τη εορτή της εικόνας της Θεοτόκου «Άξιον εστι», στις 9 Ιουνίου 2022 έτος Κυρίου. Με την ευκαιρία αυτή, στην ομιλία του, Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

Σήμερον ὅμως, ἀδελφοὶ μου, ἐγγὺς ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν Μεγάλην ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, προέφθασε καὶ ἡ περιπόθητος ὥρα τῆς ἐπουλώσεως ἑνὸς μακροῦ καὶ ἐπιπόνου σχίσματος εἰς τὸ Σῶμα τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Σήμερον παρίστανται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν ἐνταῦθα εἰς τὸ Πάνσεπτον καὶ περίοπτον Καθολικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ Βαλουκλῆ, ὁ Ἱερώτατος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Στέφανος, καὶ ἡ τιμία Συνοδεία του, διὰ νὰ λάβουν ἐκ τῶν ἡμετέρων χειρῶν τὴν Πατριαρχικὴν καὶ Συνοδικὴν Πρᾶξιν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μετ’ αὐτῶν κοινωνίας τῆς Μητρός των, Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ συνεπῶς ἐξ αὐτῆς καὶ δι’ αὐτῆς καὶ μετὰ τῶν λοιπῶν κατὰ τόπους Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητος καὶ τῆς εὐχαριστιακῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως.

Σήμερον χαρὰ μεγάλη γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ, καθὼς ὁ ἀπὸ μακροῦ ἐσχισμένος χιτὼν τοῦ Κυρίου ἀποκαθίσταται σῷος καὶ ἀκέραιος τῇ ραφίδι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σήμερον ἡ τῶν Ὀρθοδόξων πληθὺς εὐφραίνεται ἐπὶ τῇ ἐπανεισόδῳ λαοῦ χριστοφόρου εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

Σήμερον ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία βοᾷ χαρμοσύνως: Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε Μητέρα ἐπὶ τέκνοις εὐφραινομένην…

Εὐλογοῦμεν τὸν Λαὸν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος.

Εκ μέρους του, ο σεβαστός μας Αρχιεπίσκοπος κ. κ. Στέφανος, ευχαριστώντας την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τον επικεφαλής της, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, τόνισε:

Με  καρδιές γεμάτες χαρά και συγκίνηση ήρθαμε στην Βασιλεύουσα Πόλη του Κωνσταντίνου, από την αρχαία Αχρίδα η οποία στους καλούς χρόνους της είχε 365 θυσιαστήρια, όσα και οι ημέρες του έτους…

Ήρθαμε κοντά Σας με πίστη στο πλήρωμα του χρόνου, του χρόνου στον οποίο ακούσατε τον στεναγμό της καρδιάς μας και τον πόθο των ψυχών! Ήρθαμε κοντά Σας και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήρθαμε να εκφράσουμε τον πόθο Χριστού, που έχουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να υποβάλουμε στον Θρόνο Σας τον σεβασμό, την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας – να διατρανώσουμε από την καρδιά της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ενώπιον του Οικουμενικού Θρόνου, την αγάπη μας προς όλη την Οικουμένη.

Γι’ αυτό, ιστάμενοι μπροστά Σας και με την τιμή να σταθούμε δίπλα Σας, ήρθαμε να Σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ! Σ’ αυτή την ευλογημένη εσπέρα, πολλά καλά συνδράμουν: η εορτή του Οικουμενικού Πατριάρχου, των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, η σύναξη της πρώτης εικόνος του Αγίου Όρους – Άξιον εστίν· αυτό το Σταυροπήγιο όπου βρισκόμαστε, το ζων ύδωρ που γεννήθηκε από την Ζωοδόχο Πηγή, οι νεκροί στους τάφους και «νεκροί» που αναστηθήκαμε· τη έκκλητος την οποία Σας υποβάλαμε και διά της αθωώσεως της οποίας μας δεχθήκατε στην κοινωνία μαζί Σας και με όλο τον ορθόδοξο κόσμο· κι Εσείς, Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, τα προνόμιά Σας και η καρδιά Σας πλήρη αγάπη…

Η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη αποκαταστάσεώς μας από τις περιπέτειες της απομονώσεως είναι, και θα μεριμνήσουμε να είναι το θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσουμε το μέλλον μας, πάντοτε υπό τις σοφές συμβουλές της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Η ενάτη Μαΐου για μας θα είναι ημέρα πνευματικής και λαϊκής μνήμης, ημέρα ευεργεσίας, ημέρα τιμής και εορτασμού.

Πολλά να είναι τα έτη Σας, Παναγιώτατε! Τα τέκνα Σας από την Αγία Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, οι αρχιερείς, ο κλήρος και ο λαός, με επί κεφαλής την ταπεινότητά μου, κλίνουμε γόνυ ευχαριστιών, ευγνωμοσύνης και σεβασμού, Σας ευχόμαστε η Παναγία Δέσποινά μας να Σας χαρίζει πολλά έτη στο πηδάλιο της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Βασιλευούσης Πόλεως, για να ευφραίνεται όλος ο Χριστόνυμος λαός κι εμείς μαζί του να αναφωνούμε: Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς! Αμήν!