Ετικέτα:Ζωοδόχος Πηγή

Ακολουθίες

Ζωοδόχος Πηγή – Μπαλουκλί

Χαίροις ἡ ζωηφόρος Πηγή, κατὰ θαλάσσας πελαγίζουσα θαύματα, πρὸς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην Ὠκεανὲ νοητέ, τὰ Νειλῷα ῥεῖθρα ὑπερβαίνουσα, τῇ χύσει τῆς χάριτος, Σιλωὰμ ἐκ πέτρας ἄλλος δεύτερος, ὕδωρ πηγάζων, ὡς παράδοξον, Ἰορδάνου τε δεξαμένη ἐνέργειαν, μάννα σωτηριῶδές τε ἐναργῶς τὸ…

Ακολουθίες

Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής

Ὕδωρ τὸ ζωήρυτον τῆς Πηγῆς, μάννα τὸ προχέον, τὸν ἀθάνατον δροσισμόν, τὸ νέκταρ τὸ Θείον, τὴν ξένην ἀμβροσίαν, τὸ μέλι τό ἐκ πέτρας, πίστει τιμήσωμεν.   Μεγαλυνάριον της Ζωοδόχου  Πηγής Όπως κάθε υμνολογικό ποίημα στην Εκκλησία του Θεού τελειώνει με…