200 ετών από την ηρωική Επανάσταση στην Ελλάδα

Στις 25 Μαρτίου, της εορτής του Ευαγγελισμού, το 1821, ο Ορθόδοξος λαός της Ελλάδος ηρωικά εξεγέρθηκε κατά τον οθωμανικό ζυγό, το οποίο ήρθε επί τους χριστιανικούς λαούς λόγω της διαφωνίας των. Με την έγερση αυτή επιτέλους ελευθερώθηκε ένα μέρος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία αποτελούσε φορέας του Χριστιανισμού και θεμέλιο του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτός ο πολιτισμός ήταν τόσο μεγάλος που απ’ αυτόν επωφελούνται μέχρι σήμερα και ίδιοι οι κατακτητές. Όμως, μεγάλο μέρος αυτού του εδάφους και των λαών της μεγάλης Αυτοκρατορίας έμειναν για πολλά χρόνια υπό τον σκοτεινό αλλόθρησκο ζυγό, ενώ κάποιοι ακόμα είναι, ως μαρτυρία για το που οδηγεί η διαφωνία και κατά πόσο χρειαζόμαστε την ενότητα στην ορθοδοξία σήμερα.


Η επιτυχία αυτής της εξεγέρσεως έγινε κίνητρο και για τους λοιπούς ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων να αγωνιστούν και να κερδίσουν την πολυπόθητη ελευθερία τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι με την απελευθέρωση της γενέτειρας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, άρχισε και η απελευθέρωση του ρωμαϊκού πνεύματος – αυτής της ιστορικής και ιεράς συμβολής πολλών λαών. Αυτό το πνεύμα, πιεσμένο επί πολλούς αιώνες, πάλι έφερε πλουσίους καρπούς από τους οποίους πήγασε η αναγέννηση του βυζαντινού πολιτισμού, που ήταν φρουρός της αρχαίας φιλοσοφίας, τέχνης, σκέψεως και της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, και ταυτόχρονα κτίστης του Ορθόδοξου Χριστιανικού πολιτισμού. Αυτός ο πολιτισμός που στη συνέχεια ήχησε σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων, μέχρι σήμερα υπάρχει σε κάθε ορθόδοξο ναό αυτής της περιοχής, αλλά και ευρύτερα, επειδή μετά την απελευθέρωση η ορθόδοξη Ελλάδα πάλι έλαβε μέρος στον αποστολικό κλήρο και φώτισε με το φως του Ευαγγελίου του Χριστού και άλλους χριστιανικούς λαούς, στέλνοντας ιεραποστόλους και διδασκάλους σε όλο τον κόσμο.

Είναι αναγνωρισμένος και ο ρόλος του ορθόδοξου Ελληνικού λαού και στην διάδοση του ευαγγελικού λόγου και της ιεράς παραδόσεως παντού στην οικουμένη, συμπεριλαμβανομένου και σε μας στην Βόρεια Μακεδονία. Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί ότι στην τελευταία αυτή εποχή, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος που προσπάθησε με σκότος να κρύψει το φως του Λόγου του Θεού, μέσω αυτού του ευσεβούς λαού μας δόθηκε το δώρο της μοναχικής εμπειρίας και αναστηλώθηκε ο μοναχισμός στην τοπική Εκκλησία μας.

Ευγνώμονες για την αγάπη αυτή, η μοναχική αδελφότητά μας, επί κεφαλής του Γέροντός της, επισκόπου κ. Παρθενίου, εγκάρδια συγχαρεί τους κατά την πίστη αδελφούς μας Έλληνες για την μεγάλη επέτειο των 200 ετών από την ηρωική Επανάσταση των προγόνων τους, ευχόμενη να συνεχίσουν το φιλόθεο έργο και με ζήλο να φυλάξουν την ιερά ορθόδοξο παράδοση και πολιτισμό.

Χρόνια πολλά, Ελλάδα!