Μεγάλες Ώρες Χριστουγέννων

22 Δεκεμβρίου 2018/4 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Ῥάκει καθάπερ βροτὸς σπαργανοῦται, ὁ τῇ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεὸς ἐν φάτνῃ ἀνακλίνεται, ὁ στερεώσας τοὺς οὐρανούς πάλαι κατ’ ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται, ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ Μάννα ὀμβρίσας τῷ Λαῷ. Μάγους προσκαλεῖται, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα τούτων αἴρει, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὴν Γένναν Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖά σου Θεοφάνεια.

Με την πάνσοφο μυσταγωγία της, η Εκκλησία Χριστού, διά την πλούσια υμνογραφία και λατρευτική παράδοση, ήδη μας εμβαθύνει στο μέγα μυστήριο της εορτής των Χριστουγέννων. Έτσι σήμερα, σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό, στον Καθολικό του Προδρόμου της Μονής Μπίγκορσκι διαβάστηκαν οι βασιλικές ή μεγάλες Ώρες της Παραμονής των Χριστουγέννων.

Ονομάζονται βασιλικές, επειδή στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τελούνταν με την παρουσία του Βασιλέως και τελείωναν με πολυχρονισμό γι’ αυτόν, όπως και για τον Πατριάρχη. Το κύριο γνώρισμα των βασιλικών Ωρών είναι η ψαλμωδία των δώδεκα εορταστικών τροπαρίων, την ανάγνωση των ψαλμών, προφητειών και αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών, των οποίων το περιεχόμενο εκφράζει την σημασία και την ουσία της εορτής. Η προφητική φωνή της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκει την απόηχό της στα αποστολικά αναγνώσματα και στους πανέμορφους στίχους των τροπαρίων. Οι ευαγγελικές περικοπές δε, σαφέστατα διηγούνται τα γεγονότα του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

Ιδιαίτερα πλούσια κατά το περιεχόμενο είναι η ενάτη ώρα, όταν ο κανονάρχης φαιδρά τη φωνή εκφωνεί το δοξαστικό Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Επίσης, όπως προστάζει η αρχαία παράδοση, ο κανονάρχης μας στη συνέχεια είπε τους πολυχρονισμούς για τους Αρχιερείς, πρώτα για τον Προκαθήμενο της πρωτοθρόνου Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Παναγιώτατο κ.κ. Βαρθολομαίο και με την σειρά των Διπτύχων όλων των Προκαθημένων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένου και της νεοσύστατης εν Ουκρανία Εκκλησίας, κ. Επιφάνιο, το οποίο μας προκαλεί μεγάλη χαρά, επειδή στην ορθόδοξη οικουμένη επιτέλους θεραπεύτηκε μια χρονίζουσα πληγή. Η τάξη αυτή τελείωσε με τους πολυχρονισμούς του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, κ.κ. Στεφάνου, του Μητροπολίτου Δεβρών και Κιτσέβου και ποιμενάρχου μας, κ. Τιμοθέου και του Γέροντος και Αρχιμανδρίτου μας κ. Παρθενίου.

Οι βασιλικές ώρες είναι μια ακολουθία που φέρει ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα, στην οποία ο χρόνος παρέρχεται, σχεδόν εξαφανίζεται και αφήνει χώρο για την αιωνιότητα. Οι θύρες των Χριστουγέννων πλέον είναι ανοιχτές μπροστά από μας.

Ας ανοίξουμε κι εμείς τις καρδιές μας για τον τεχθέντα Βασιλέα των ανθρωπίνων καρδιών! Ευχόμαστε καλά και χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους!