Ανακοίνωση της Ιερά Συνόδου

Ἱ.Σ. Ἀρ. 134 14.12.2020 Ἐν Σκοπίοις

ἈΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος διαχωρίζεται καὶ ἀπορρίπτει τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κουμανόβου καὶ Ὀσογκόβου κ. Γρηγορίου, ἐκφρασθείσες εἰς τὴν συνέντευξιν διὰ τῆς ἐφημερίδος “Vecher”, τῆς 4ης Δεκεμβρίου τ.ἔ. Αἰ δηλώσεις αὐταὶ ἀποτελοῦν προσωπικὴ γνώμη αὐτοῦ καὶ δὲν ἐκφράζουν τὴν στάσιν τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς Συνόδου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος μένει εἰς τὴν ἤδη καθιερωμένην θέσιν αὐτῆς, σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος περὶ τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστώτος αὐτῆς, ἀπευθυνομένη εἰς τὴν Μητέραν Ἐκκλησίαν – τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχείον.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου