Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει την ευθύνη για το ζήτημα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σήμερα εξέδωσε επίσημο ανακοινωθέν ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέτασε το ζήτημα της κανονικής αναγνωρίσεως της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Στο ανακοινωθέν αναφέρεται επίσης ότι το Πατριαρχείο έλαβε και το γράμμα του Πρωθυπουργού κ. Ζόραν Ζάεφ, στο οποίο ζητείται βοήθεια και υποστήριξη για την επίλυση της υποθέσεως της τοπικής μας Εκκλησίας.

Το ανακοινωθέν τελειώνει με το συμπέρασμα ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου «ἀπεφάσισε νά ἐπιληφθῇ αὐτοῦ καί διενεργήσῃ τά δέοντα ὑπό τούς ἀπαραβάτους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καί προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.»

Η αδελφότητά μας ολόκαρδα ευχαριστεί τον Παναγιότατο Πατριάρχη για την σοφό απόφαση, δια την οποία αισθανθήκαμε την αληθινή ευαγγελική αγάπη και πατρική στοργή.