Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο

Η Πόλις εάλω, αλλ’ όχι κι η ιδέα. Επειδή το πνεύμα του, το πνεύμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συνεχίζει να ζει σε όλα τα ορθόδοξα έθνη που είναι πνευματικά συνδεδεμένοι με τον βυζαντινό πολιτισμό. Η πατρίδα μας ανήκει άμεσα σ’ αυτό το ιστορικό ρωμαίικο πολιτισμικό σύμπλεγμα και, ως αδιαίρετο μέρος, συνεχίζει να ζεί και σήμερα με την κληρονομιά αυτού του πνευματικού πλούτου. Γι’ αυτό σήμερα, 565 χρόνια μετά την φυσική κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους κατακτητές, η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι πάλι μνημονεύει μετ’ ευγνωμοσύνης για την Πόλη από την οποία προήλθε ο φωτισμός μας και προσευχήθηκε για ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων στην άμυνα των τειχών της, στην άμυνα της σωτηρίου ορθοδόξου πίστεως.

Σ’ αυτούς και σε όλους που θυσίασαν την ζωή για την αληθινή και μοναδική Αποκάλυψη του Θεού, αιωνία η μνήμη!