Συνέχισε τα φιλόθεα και πατριωτικά έργα

Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Στεφάνου επί τη χειροτονία του Επισκόπου Παρθενίου, στον πανηγυρικό ναό της Αγίας Σοφίας, εν Αχρίδι, Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Θεοφιλέστατε επίσκοπε,

Σήμερα, στην μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με την δύναμη του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, στην κοινή προσευχή του παρόντος λαού του Θεού και διά των τοποθετημένων χεριών των αρχιερέων, έγινες επίσκοπος στην Εκκλησία του Χριστού και διάδοχος της αποστολικής διακονίας.

Οι επίσκοποι, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ονομάζονται διάδοχοι των Αποστόλων και κληρονόμοι του έργου τους, με το οποίο επισημαίνονται η σημασία της διακονίας και η υψηλή αποστολή την οποία λαμβάνουν όποιοι έχουν αξιωθεί σε αυτό το αξίωμα. Όποιος έχει παραλάβει την χάρη του Θεού, αυτός αναλάβει και την υποχρέωση να προσέχει, όπως γράφει ο Άγιος Απόστολος Λουκά, ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος (Πράξεις 20:28).

Εμείς πιστεύουμε ότι Αυτός ο Οποίος χάριζε δύναμη στους Αποστόλους για να μαρτυρούν γι’ Αυτόν, τους υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί τους πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Μτ. 28.20), και Αυτός ισχυριζόταν όλες τις γενεές διαδόχων, από την αποστολική εποχή μέχρι τις ημέρες μας. Πράγματι, διά Αυτού του Πνεύματος της αληθείας, το Οποίο παρέλαβαν οι Απόστολοι του Χριστού στο Όρος Σιών, και στην Αγία Εκκλησία διατηρείται με όλο το πλήρωμά του, και εσύ, στην σημερινή χειροτονία, αξιώθηκες να παραλάβεις πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας (Ησ. 11:2). Ακριβώς όλα αυτά, πιστεύουμε πως θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις και, μέσω της καινούριας διακονίας ακόμα πιο έπαγρυπνως να επισκοπείς τις εμπεπιστευμένες ψυχές, γίνοντας παράδειγμα για όλους. Η επισκοπική διακονία απαιτεί καθημερινό αγώνα και συνεχή υπομονή, και όπως συμβουλεύει ο Απόστολος, τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου (1. Τιμ. 4:16).

Με την σημερινή πράξη, διά του Αγίου Πνεύματος, πάνω σου χύθηκε η αγάπη του Θεού (Ρωμ. 5,5), και αυτό το δώρο θα σε βοηθάει με αγάπη να διακονείς τους ανθρώπους και να εκπληρώνεις τα καθήκοντα που θα σου ανατεθούν από την Αγία μας Εκκλησία και από τον αρμόδιο αρχιερέα. Συνέχισε να αναβαθμίζεις τις εμπιστευμένες ψυχές στο καλό και στην ευσέβεια. Συνεχώς να προσεύχεσαι για τα έργα σου να είναι ευάρεστα στον Θεό. Και η αγάπη του Θεού θα σου δίνει δυνάμεις για κάθε καλό έργο, επειδή, όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος «όποιος έχει αγάπη, αυτός εκπληρώνει το θέλημα του Θεού και αυτός είναι μαθητής του Θεού», δηλαδή όποιος έχει αγάπη, αυτός ποτέ και κανέναν δεν αποφεύγει: ούτε νέους ούτε μεγάλους, ούτε διάσημους ούτε άγνωστους, ούτε φτωχούς, ούτε πλουσίους, αλλά τον εαυτό του βάζει κατώτερο από όλους, πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει (Ά Κορ. 13:7), όπως μας προτρέπει ο Άγιος Απόστολος Παύλος.

Οι συμβουλές αυτές να είναι για σένα οδοδείκτης και να σε βοηθούν να γίνεις καλός ποιμένας (Ἰω. 10:11), προσέχοντας να έχεις ειρήνη με όλους καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον (Εβρ. 12:14). Και όλο αυτό θα μπορέσεις να το καταφέρεις διακονώντας τον Θεό και τον πιστό λαό, διά της υπακοής προς τον Κύριο και την Μητέρα Εκκλησία.

Η ευαγγελική αγάπη και στο μέλλον να σου είναι μέτρο για τα έργα σου, σε όλες τις πράξεις και συμπεριφορά, όσο προς τον μοναχισμό και τον κλήρο, τόσο και προς τον πιστό λαό. Να είσαι παράδειγμα στην πίστη δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη (Γαλ. 5:6), και να προσπαθείς με το προσωπικό παράδειγμα να καθοδηγείς προς τον Οδό της σωτηρίας και την Πηγή της ελπίδας.

Ως αρχιερέας, βοηθός του Μητροπολίτου Δέβρων και Κιτσέβου, και ηγούμενος της Μονής Μπίγκορσκι, σε περιοχή και μεταξύ λαού από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και άλλες υπαγωγές, συνέχισε να καλλιεργείς καλές σχέσεις με όλους, να προσπαθείς να δείξεις πως η Εκκλησία έχει συνδετική αποστολή, πως τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός (Κολ. 3:11) και εν Αυτώ όλοι να είναι ένα.

Από αυτό που έχεις επιτύχει ως ηγούμενος και πνευματικός της Μονής Μπίγκορσκι, δείχνεις πως ο Θεός σε έχει χαρίσει με διαφορετικά χαρίσματα: να καθοδηγείς προς την αληθινή οδό, να ελκύεις για τον Κύριο και να κατευθύνεις προς Κύριο φιλόθεες ψυχές, να τις αποκαλύπτεις τα μυστήρια της μοναχικής ζωής, να διαδίδεις τον λόγο του Θεού και να πληθήνεις αυτούς που ζούνε αξίως κατά τις εντολές της πίστεως (Πραξεις 6:7).

Συνέχισε να κτίζεις και να αναβαθμίζεις έργα με διαχρονικές αξίες, έργα προς δόξα Θεού και έργα σωτήρια για τον λαό μας. Κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ (΄Β Τιμ. 4:2), για να μπορέσεις σαφέστερα και πιο πειστικά να μαρτυρείς την ευαγγελική αλήθεια και στους πιστούς να γίνεις παράδειγμα (Ά Τιμ. 4:12), όπως συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Αν πράττεις έτσι, θα συνεχίσεις να προσελκύεις, και στο μοναστήρι και στην Εκκλησία, ακόμα περισσότερες ψυχές οι οποίες ποθούν την αλήθεια και τον Θεό.

Στην 25χρονη μοναχική ζωή σου, εσύ έδειξες και φιλοθεΐα και φιλοπατρία, απέκτησες σοφία και εμπειρία χρήσιμα για κάθε πνευματικό και ποιμένα. Το όνομά σου θα σημειωθεί μεταξύ αυτών που συνέχισαν και βοήθησαν την ανάσταση του μοναχισμού στην Βόρεια Μακεδονία. Το παράδειγμά σου ακολούθησαν δεκάδες και δεκάδες μοναχοί και μοναχές, και σήμερα, πλην το Μπίγκορσκι και την Ράιτσιτσα, μυρίζονται μοναχικά ράσα σε μερικά άλλα μοναστήρια. Ευκαιρία είναι να επισημάνουμε και αυτό ότι κάτω από δική σου καθοδήγηση ανέστησε και η κατασκευαστική τέχνη των Μιγάκων, και παρά τις οικοδομικές ομορφιές, ο Θεός σου έχει χαρίσει και τους ανθρώπους πνευματικά να τους αναβαθμίζεις και να κτίζεις την Εκκλησία στις ψυχές τους – να συνεισφέρεις στο κτίσιμο της ζωντανής Εκκλησίας.

Η μοναχική και ηγουμενική εμπειρία που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα, θα σου είναι μεγάλο όφελος και στην επισκοπική διακονία. Η σημερινή πράξη είναι για γενική χαρά για τον πιστό λαό μας και για την Αγία μας Εκκλησία, αλλά πιστεύουμε πως χαίρονται και οι ψυχές των ενδόξων προγόνων: του Ιωάννου Δεβρών, ο πρώτος και ένδοξος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, του Παρθενίου Ζωγράφου – Επισκόπου Πολιανής, όπως και του Ιλαρίονος και του Αρσενίου, και όλων των ενάρετων ηγουμένων και μαυροφόρων από όλες τις γενιές των αδελφοτήτων του Μπίγκορσκι και από όλη την περιοχή γύρω του, οι οποίοι ήταν στολισμένη από την αγάπη προς τον Θεό…

Θεοφιλέστατε δέσποτα,

Πρόσεχε και προστάτευε την εμπιστοσύνη που σου δίνεται και, με τις ευχές του αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των αγίων Κλήμεντος και Ναούμ, των Αχριδινών θαυματουργών, όλες οι πράξεις και έργα σου ας είναι για το καλό του λαού μας και την Εκκλησία, και σε όλα να δοξαστεί ο θεός διά του Ιησού Χριστού, του οποία δόξα και το κράτος είναι αιώνια.   

Δέξου αυτή την επισκοπική ράβδος και ευλόγησε τον λαό του Θεού, προσφέροντας προσευχές προς τον ελεήμονα Θεό, για να σου στείλει πλουσιοπάροχα δώρα από το Ζωοποιό Πνεύμα, να σε τελειοποιήσει, να σε ενδυναμώσει και να σε κάνει ακλόνητο (Ά Πετρ. 5:10)! Αμήν!

Εις πολλά έτη, Θεοφιλέστατε δέσποτα!