Το της Εκκλήτου δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τη πράξει

 

Διαβάστε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του Καθ. Α. Κartaschoff, με τίτλο: “Το της Εκκλήτου δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τη πράξει”(περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Τόμος ΚΓ’, 1948).

Το της Εκκλήτου δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τη πράξει

Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο