Ετικέτα:προσευχή

Λόγοι και απόψεις

Λόγος παρηγορητικός για την πανδημία

Εξ αιτίας της απειλής του κορωνοιού που εξαπλώθηκε στην οικουμένη,πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση και άλλοι σε πανικό. Νομίζω όμως ότι δεν θα έπρεπε, διότι όσα κάνει ο Θεός για εμάς, τα κάνει από αγάπη. Ο Θεός των Χριστιανών είναι…

Λόγοι και απόψεις

Προσευχές στην Υπεραγία Θεοτόκο. Προσευχή τρίτη

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ που κυοφόρησες τον Σωτήρα Χριστό και Θεό μας, σ’ εσένα αναθέτω όλη την ελπίδα μου, και σ’ εσένα, την υψηλότερη από όλες τίς ουράνιες αγγελικές Δυνάμεις, έχω την εμπιστοσύνη μου. Εσύ, Πανάχραντη, φρούρησέ με τη θεία…

Λόγοι και απόψεις

Προσευχές στην Υπεραγία Θεοτόκο. Προσευχή δεύτερη

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, κεχαριτωμένη Θεογεννήτρια, υπερ­ευλογημένη Θεοχαρίτωτη, δοχείο της θεότητας του μονογενή Υιού του αθανάτου και αοράτου Πατρός, στρέψε το αυτί σου και άκουσε τα λόγια μου που απευθύνονται από τα ρυπαρά και ακάθαρτα χείλη μου. Διότι, να, από ψυχή…

Λόγοι και απόψεις

Προσευχές στην Υπεραγία Θεοτόκο. Προσευχή πρώτη

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ή μόνη καθαρότατη και στην ψυχή και στο σώμα, ή μόνη πού ξεπερνάς κάθε καθαρότητα και σωφροσύνη και παρθενία, ή μόνη πού έγινες ολόκληρη κατοικητήριο ολόκληρης της χάρης του παναγίου Πνεύματος, και από τότε ξεπέρασες απόλυτα στην…