Προσευχές στην Υπεραγία Θεοτόκο. Προσευχή πρώτη

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ή μόνη καθαρότατη και στην ψυχή και στο σώμα, ή μόνη πού ξεπερνάς κάθε καθαρότητα και σωφροσύνη και παρθενία, ή μόνη πού έγινες ολόκληρη κατοικητήριο ολόκληρης της χάρης του παναγίου Πνεύματος, και από τότε ξεπέρασες απόλυτα στην καθαρότητα και στον αγιασμό της ψυχής και του σώματος ακόμη και τις ίδιες τις άυλες αγγελικές Δυνάμεις· ρίξε το βλέμμα σου σ’ εμένα τον βδελυρό και ακάθαρτο και μολυσμένο, και στην ψυχή και στο σώμα, με το μολυσμό της γεμάτης πάθη και ηδονές ζωής μου· καθάρισε τη γεμάτη πάθη διάνοιά μου, εξάγνισε και διόρθωσε τούς πλανεμένους και τυφλω­μένους λογισμούς μου, διευθέτησε και διαπαιδαγώγησε τίς αισθήσεις μου ελευθέρωσέ με από την ολέθρια και αισχρή φιλία των ακάθαρτων συνηθειών και παθών, που με καταδυναστεύει· αναχαίτισε όλη την αμαρτία, πού γίνεται από την ενέργεια του διαβόλου, και χάρισε στον σκοτισμένο και ταλαίπωρο νου μου προσοχή και διάκριση, για τη διόρ­θωση των δικών μου σφαλμάτων και παραβάσεων, για να απαλλαγώ από το σκοτάδι της αμαρτίας και να γίνω άξιος να δοξάζω και να υμνώ με παρρησία εσένα την μόνη αληθινή Μητέρα του αληθινού Φωτός, του Χρίστου του Θεού μας· διότι είσαι ή μόνη μαζί μ’ αυτόν και χάρη σ’ αυτόν ευλογημένη και δοξασμένη από όλη την αόρατη και ορατή δη­μιουργία, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.