Ετικέτα:Σάββατο του Λαζάρου

Ακολουθίες

Η ανάσταση του Λαζάρου – το προοίμιο του τελικού θριάμβου της Ζωής

Ο Σωτήρας μας Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποίος επιτέλεσε την Θεία του αποστολή στην γη και ίασε την ανθρωπότητα από τις πληγές της αμαρτίας, για έξι μέρες θα παραδοθεί στα άγια και σωτήριά του Πάθη. Ως εκ τούτου ως μια…