Ετικέτα:Τα Εγκώμια της Παναγίας

Ακολουθίες

Κοίμηση της Θεοτόκου

„Ἐν τὴ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τὴ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταὶς πρεσβείαις ταὶς σαὶς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν. “   Απολυτίκιον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου…