Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην Βαπτιστήν, εἰς τιμὴν τῆς θαυματουργικῆς αὐτοῦ εἰκόνος

Λεπτομέρειες

  • Έτος:2016
  • Εκτέλεση:Ιερά Μονή Μπίγκορσκι
  • Είδος:Εκκλησιαστική μουσική
  • Μορφή:CD