Πασχαλινός εορτασμός των Οσιομαρτύρων Μονής Πρέτσιστα

Τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς ὤμοις ἐπάραντες, τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας, ξιφηδὸν ἐσφραγίσατε, Εὐνούβιε γενναῖε ἀθλητά, Παΐσιε μαρτύρων μιμητά, καὶ Ἀβέρκιε χριστόψυχε ἀσκητά, ἀσέβειαν ἐλέγξαντες· ὅθεν πρεσβεύσατε Χριστῷ, ὅπως ἡμῖν χαρίσηται, φῶς Παραδείσου ποθητόν, δυνάμει θείου Πνεύματος.

Ο λαμπρός πασχαλινός θαυμασμός σήμερα συγχωνεύθηκε με την χαρμόσυνη μνήμη των Οσιομαρτύρων της Μονής Πρέτσιστα Κιτσέβου, των Αγίων Ευνουβίου, Παΐσιου και Αβερκίου. Έτσι η μνήμη τους έντονα έλαμψε στην ένδοξη Μονή, όπου η νικηφόρα κραυγή της Αναστάσεως του Χριστού διαπλέχθηκε με το εμπνευσμένο τροπάριο των Οσιομαρτύρων – ποίημα του ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη. Πασχαλινή αγαλλίαση των μοναχών, τα ωραία λουλουδένια στεφάνια που διακοσμούσαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας Krninska, και των Οσιομαρτύρων, τα χαρούμενα πρόσωπα των πιστών, έκανε μια επίσημη εορταστική ατμόσφαιρα, η οποία ταίριαζε απόλυτα με την διακοσμημένη ανοιξιάτικη φύση. Ήταν τέλειο περιβάλλον για την πασχαλινή λιτανεία προς τιμήν της Αναστάσεως και των Οσιομαρτύρων, η οποία οδήγησε προς τον τόπο «Γοσπόδινετς», όπου, σύμφωνα με την παράδοση, οι Όσιοι βρήκαν το μαρτυρικό τέλος τους το 1558.