Κυριακή των Βαΐων στο Μπίγκορσκι

Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην Βιθυνία έκανε ένα θαύμα που μεχρί τότε κανείς δεν είχε ξαναδεί: με την ζωοποιό του προσταγή ανέστησε τον Λάζαρο, ο οποίος τέσσερις ημέρες ήταν δύσοσμος στον τάφο, έδειξε την εξουσία του πάνω στην ζωή και στον θάνατο. Τα θεμέλια του άδου σαλεύθηκαν, αναταράχθηκε και κινήθηκε όλη η Ιουδαία. Με αυτό ο Κύριος ενθάρρυνε τους μαθητές του να είναι δυνατοί στα ερχόμενά Του φοβερά Παθη που επρόκειτο να τα υποστεί για όλους τους ανθρώπους, και δια τα οποία θα μας χαρίσει ανάσταση και αιώνια ζωή.

Σήμερα, όμως, ο πράος και ο ταπεινός τη καρδία, Χριστός ο Θεός μας, ταπεινά μπαίνει στην πόλη Ιερουσαλήμ κάθοντας πάνω σε ένα ονάριο – Αυτός μπροστά στον Οποίον τρέμουν τα Χερουβείμ και όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Τα εβραϊκά παιδιά, εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα, χαρούμενα στρώνουν τα ρούχα τους και φοίνικα κλαδιά, υποδέχοντάς τον ως Βασιλέας του Ισραήλ και φωνάζουν: Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου!

Ο ναός του Προδρόμου στολισμένος με φοίνικα κλαδιά και στρωμένος με πρασινάδα, πνευματικά και λειτουργικά υποδέχθηκε και προσκήνησε τον Βασιλέα ο Οποίος έρχεται να υποφέρει και να καθήσει στον θρόνο της δόξης. Η μεγαλοπρεπή αγρυπνία, στεφανωμένη με την Θεία Λειτουργία μυσταγωγούμενη από τον αγαπημένο Γέροντά μας και Επίσκοπο Αντανίας κ. Παρθένιο γέμισε τις ψυχές μας με την χαρά και την ειρήνη από την εορτή των Βαΐων, και ο Δεσπότης μάς τροφοδότησε με το θεόπνευστο ποιμενικό του λόγου, προετοιμάζοντας τις καρδιές μας για να υποδεχθούν τον Βασιλέα που έρχεται.