Ο Εσπερινός της αγάπης

Ἡ Ἀνάστασίς σου Χριστὲ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισε τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀνεκαλέσω τὸ ἴδιον πλάσμα, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

Το φως της του Χριστού Αναστάσεως, ως πύρινος στύλος έλαμψε από τον τάφο και φώτισε ολόκληρη την οικουμένη, αναγγέλλοντας την νέα κτίση. Χαίρεται σήμερα όλη η κτίση, δοξάζοντας τον Λυτρωτή από τα αιώνια δεσμά. Η Εκκλησία του Χριστού σε όλες τις γλώσσες δοξάζει και αναγγέλλει τον Αναστάντα, που μας αποκαλύφτηκε τώρα, δια του Ευαγγελίου που παραδοσιακά διαβάζεται σε αυτή την ακολουθία, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι ο Χριστός αληθώς ανέστη και στον κόσμο χάρισε την αιώνια χαρά.

Σε αυτόν τον πανέμορφο Εσπερινό της αγάπης που λάμπει από πασχαλινή αγαλλίαση η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι που ξαναμάζεψε τους αδελφούς και τις αδελφές και πολυάριθμους πιστούς στην εορταστική ατμόσφαιρα του ναού του Προδρόμου, για να ακούσουν από τα στόματα των μοναχών αυτή την χαρμόσυνη είδηση για τον Αναστάντα Θεό σε δεκαπέντε γλώσσες. Επειδή η Ανάσταση του Χριστού είναι λίθον ἀκρογωνιαῖον της πίστης και της ελπίδας όλων των Χριστιανών. Είναι πηγή της αγάπης και δυνάμεως, ζωντανή παρουσία του Ειρηνοποιού στην καρδιά και στον νου, προσδοκία με ελπίδα στην σωτηρία. Αυτή η χαρμόσυνη είδηση τώρα πρέπει να αντηχήσει σε όλη την Οικουμένη και να αναγγελθεί σε όλες της ανθρώπινες γλώσσες για να γίνει πραγματικότητα στην ζωή του κάθε ανθρώπου.

Χριστός Ανέστη!