Η επίσημη ιστοσελίδα της Μονής στα Ελληνικά

Αγαπητοί φίλοι, Χριστός ανέστη!

Σας γνωστοποιούμε ότι ακριβώς ένα χρόνο μετά την δημοσίευση της νέας ιστοσελίδας της Μονής μας, αυτό το Άγιο Πάσχα δημοσιεύουμε την εκδοχή της στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα περιεχόμενα που αναφέρονται στην Μονή έχουν μεταφραστεί, εκτός από μερικά, για τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα περατώσουμε σε συντομότερο χρονικό πλαίσιο. Στην Ελληνική εκδοχή δεν συμπεριλαμβάνονται τα διδακτικά κείμενα, όπως και οι ειδήσεις του εξωτερικού, καθώς υπάρχουν πάμπολες ιστοσελίδες τέτοιου είδους στην γλώσσα και νομίζουμε πως δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο.
Στη συνέχεια, συν Θεώ, θα εργαστούμε να υπάρξει και αγγλική εκδοχή.

Οι συντάκτες