Επιτυχείς πτυχιακές εξετάσεις για τέσσερις νέους πρωτοψάλτες

Στις 20 Ιουνίου 2018, μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ωδείου “ΦΟΡΜΙΓΞ” το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος, πραγματοποιήθηκαν πτυχιακές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Συμμετείχαν και οι υποψήφιοι Hristijan Vasilevski, Filip Tintoski, Dimitar Ugrinoski, και Gligorcho Pureovski. Με την ευλογία του πνευματικού τους πατέρα, Αρχιμ. Παρθενίου, αυτοί άρχισαν τις σπουδές τους στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, τις οποίες, πρώτα ο Θεός, φέτος πρέπει να τις περατώσουν. Οι τέσσερις νέοι πρωτοψάλτες είναι πάντοτε παρόντες στις αγρυπνίες στις μονές μας, τις οποίες εμπλουτίζουν με τις ωραίες φωνές.

Οι υποψήφιοι έλαβαν Πτυχίο Ιεροψάλτου, με βαθμο Άριστα, το οποίο τους δίνει δικαίωμα διορισμού σε ΝΠΔΔ στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τον κανονισμό καταστάσεως Ιεροψαλτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Την εξεταστική επιτροπή συγκρότησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Κάκος Μουσουργός, Ηλίας Ρεδιάδης-Τούμπας Μ.α Θεολογίας-Μουσικολόγος, Παν. Αρχιμ. Πλάτων Βακαλάκης Καθηγητής Β.Ε.Μ, Βαλέριος Πατρικίδης Μουσικοπαιδαγωγός, Γ. Κουμπανάκης Καθηγητής Β.Ε.Μ, καθώς και ο Ειδικός Καθηγητής ιεροδ. Ανατόλιος της αδελφότητος της Μονής Μπίγκορσκι.

Συγχαιρόμαστε τους φοιτητές μας για την επιτυχία, ευχόμενοι να γυρίσουν σύντομα στην πατρίδα και να μοιράσουν τις γνώσεις τους και την αυθεντική εκκλησιαστική παράδοση.