Η Θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα στο Φανάρι (Βίντεο)

Πηγή:

Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία σήμερα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και τη Θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία τελείται και χειροτονία διακόνου, προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στην Θ. Λειτουργία παρίσταται, ως κατ’ έτος, αντιπροσωπεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά την ομιλία του, καταδίκασε, για μία ακόμη φορά, την υπέρ του πολέμου χειραγώγηση της θρησκευτικής πίστης.

Ο Παναγιώτατος είπε μεταξύ άλλων τα εξής χαρακτηριστικά:

“Όταν κηρύσσεται μίσος, βία και διάσπασις, τότε αποϊεροποιείται το όνομα του Θεού.

Δυστυχώς, είμεθα και σήμερον μάρτυρες του πώς η θρησκευτική πίστις δύναται να χειραγωγηθή διά να δικαιολογήση τον πόλεμον και την χρήσιν βίας.

Ο εν εξελίξει καταστροφικός πόλεμος εν Ουκρανία μεταξύ αδελφών χριστιανικών λαών προκαλεί εις ημάς βαθείαν θλίψιν και συνιστά μεγάλην πρόκλησιν.

Αναφορικώς προς αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα, είναι καίριον να ενθυμώμεθα ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016) κατεδίκασεν τον πόλεμον διακηρύξασα ότι η Εκκλησία του Χριστού καταδικάζει γενικώς τον πόλεμον, τον οποίον θεωρεί απόρροιαν του εν τω κόσμω κακού και της αμαρτίας. Και ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία καταδικάζει εντόνως τας ποικιλομόρφους συγκρούσεις και τους πολέμους τους οφειλομένους εις φανατισμόν προερχόμενον εκ θρησκευτικών αρχών.

Η Σύνοδος της Κρήτης υπεγράμμισεν ότι η ειρήνη του Χριστού είναι ώριμος καρπός της εν Αυτώ ανακεφαλαιώσεως των πάντων, της αναδείξεως της αξίας και του μεγαλείου του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνος Θεού, της προβολής της εν Αυτώ οργανικής ενότητος του ανθρωπίνου γένους και του κόσμου, της καθολικότητος των αρχών της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και, τέλος, της καρποφορίας της χριστιανικής αγάπης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών του κόσμου.

Εν τω πνεύματι τούτω, η Σύνοδος διεκήρυξεν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καθήκον αυτής να επικροτή παν ό,τι εξυπηρετεί πράγματι την ειρήνην και ανοίγει την οδόν προς την δικαιοσύνην, την αδελφωσύνην, την αληθή ελευθερίαν και την αμοιβαίαν αγάπην μεταξύ όλων των τέκνων του Ενός Ουρανίου Πατρός, ως και μεταξύ όλων των λαών των αποτελούντων την ενιαίαν ανθρωπίνην οικογένειαν”.

Πηγή, φώτο/βίντεο: Φως Φαναρίου