Η παραμονή της χιλιετηρίδας της Μπίγκορσκι

1000 έτη από την ίδρυση της ενδόξου και Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι

Πραγματική ευλογία και μεγάλη αξιοπρέπεια είναι όταν τα μέλη της επίγειας Εκκλησίας εορτάζουν μαζί με τους επουράνιους Αγίους. Μεγάλη είναι και η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που εμείς οι επίγειοι, σκιρτούμε μαζί με τους επουράνιους και γινόμαστε μέρος από μια παλλαϊκή και θεία πανήγυρη, τόσο σημαντική για την ύπαρξή μας. Αυτή είναι γενική χαρά για την Εκκλησία του Χριστού, απλωμένη σε όλο τον κόσμο και άφθονη πηγή της χαράς για το ορθόδοξο χριστιανικό γένος.

Στην παραμονή του εορτασμού του μεγάλου ιωβηλαίου: 1000 έτη από την ίδρυση της ενδόξου και Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι, ευχαριστεί η μοναχική αδελφότητα της Μονής του Τιμίου Προδρόμου που καταξιώθηκε ως ζωντανή πέτρα να ενσωματωθεί στους ευλογημένους της τείχους, όπου ασκήτευαν προσευχητικά πολυάριθμοι σημαντικοί και άγνωστοι άγιοι μοναχοί, όπου συνεργάτες του Δημιουργού ήταν πλήθος φωτισμένοι και θεώμενοι ηγέτες και όπου στην διδασκαλία του Θείου Διδασκάλου δίδασκαν οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι και διαφωτιστικοί ηγέτες. Ναι, αυτό είναι πραγματικά σημαντική χιλιετής ιστορική εποχή, στην οποία σήμερα η Μονή Μπίγκορσκι, χάρη του γέροντός μας και ηγούμενος, του δεσπότου Παρθενίου, έζησε ολοκληρωτική άνθηση, γίνοντας πνευματικό προπύργιο και υποστήριξη, στύλος και οχυρός της πίστεως του λαού μας.

Η Εσπερινή Αναστάσιμη ακολουθία, στην οποία πρωτοστατούσε ο πολυσέβαστός μας αρμόδιος αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Δεβρών και Κιτσέβου, κ. Τιμόθεος, σε συλλείτουργο με τον ηγούμενο της Μονής «Αγίου Ναούμ Αχρίδως», τον Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο και τον κλήρο της επαρχίας μας, ήταν στολισμένη με τον ευχαριστήριο λόγο του αγαπημένου μας γέροντος και ηγούμενος, Επισκόπου Αντανίας κ. Παρθενίου, στον οποίο αυτός θεόπνευστα ανέδειξε την σημασία της χιλιετίας της Μονής Μπίγκορσκι

Ως απάντηση του λόγου του γέροντος και δεσπότη, απευθύνθηκε ο Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ο οποίος από τον ηγούμενο της Μπίγκορσκι, τον δεσπότη Παρθένιο, βραβεύθηκε με την πιο υψηλή χιλιετή τιμητική διάκριση της Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι – κορδέλα με αστέρι και σταυρό με το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου.

Ξεχωριστή έκπληξη και στόλισμα της βραδινής πανήγυρης ήταν η πομπή αναμμένων πυρσών γύρω του ναού, οργανωμένη από περίπου εκατό νέους από την Μπίτολα, καθοδηγούμενοι από την ομάδα οπαδών «Τσκέμπαροι», οι οποίοι, όπως και πάντοτε, και χθες αποδείχθηκαν πιστοί και ευγνώμονες για ολόκληρο το έργο της Μπίγκορσκι και του ηγουμένου του, Επισκόπου κ. Παρθ,ενίου. Φέρνοντας αναμμένους πυρσούς, συμβολίζοντας το φως του Χριστού με την οποία η Μονή Μπίγκορσκι ολόκληρα χίλια χρόνια φωτίζει την γη μας, αυτοί με τον τρόπο τους κατέβαλαν τον εαυτό του στην ιεροπρεπή εορτή της Μπιγκορικής χιλιετηρίδας.

Εις πολλά και ευλογημένα έτη!