Μεγάλη Τρίτη

Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν, τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν, ἐν ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καὶ πίστει ὀρθῇ, ἵνα ὡς αἱ φρόνιμοι, τοῦ Κυρίου παρθένοι, ἕτοιμοι εἰσέλθωμεν, σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους· ὁ γὰρ Νυμφίος δῶρον ὡς Θεός, πᾶσι παρέχει τὸν ἄφθαρτον στέφανον.

(Κάθισμα της Μεγάλης Τρίτης)

Για την ανθρώπινη ψυχή δεν υπάρχει πιο ωραία και πιο συγκινητική περίοδος από την Μεγάλη Εβδομάδα. Κατά την διάρκεια αυτής, η Εκκλησία μας, με την πλούσια τελετουργική της παράδοση, μας παραδίδει τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν για χάρη μας τους ανθρώπους.

Με κάθε στιγμή που περνά, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι αυτό που ο Κύριος μας εκτέλεσε τότε – τα πάθη, τον θάνατο και την Ανάστασή του – έχει δύναμη να  γαληνεύσει τις σκληρές καρδιές μας, να ξυπνήσει τον νου μας από τον ύπνο της αμαρτίας όπου έπεσε, ώστε να μπορέσει να ακούσει πώς ο Θεός ψιθυρίζει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά, λέγοντας της μια πολύ σαφή και απλή σκέψη: «Όλα αυτά τα έκανα για σένα!»

Αυτή τη Μεγάλη Τρίτη ας ισιωθεί η καρδιά μας και όλο το είναι μας, ας παραμένει νοερά με τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ! Χθες συντρίψαμε τις καρδιές μας μπροστά στο πρόσωπο του Νυμφίου, επαινέσαμε την εγκράτεια του Ιωσήφ από τον πειρασμό της πορνείας, μνημονεύοντας και την ξηρανθείσα συκή. Σήμερα μεγαλύνουμε την καθαρότητα και την εγρήγορση των πέντε φρονίμων παρθένων και ομοίως με αυτές, ζητάμε το έλεος και την αγάπη του Θεού – το έλαιο των αρετών – για να φωτίζει τις καρδιές μας. Τρέμουμε και μπροστά στην επίγνωση της μωρίας των άλλων πέντε παρθένων, οι οποίες λόγω της ραθυμίας τους έμειναν έξω του Νυμφώνος. Αυτή η παραβολή είναι μια πραγματική δυνατή υπενθύμιση για εγρήγορση, και αυτές τις τελευταίες στιγμές, μας υπενθυμίζει να βιαστούμε και ειλικρινή μετάνοια στον Θεό να προσφέρουμε. Επειδή άλλα καλά έργα δεν έχουμε!