Εσπερινός στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Αθήνα

Σ

τα πλαίσια του Πρώτου διεθνούς φεστιβάλ βυζαντινής μουσικής Αθηνών, σήμερα η χορωδία της Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι συμμετείχε στον πανηγυρικό και αναστάσιμο Εσπερινό στον πανέμορφο ναό της Παναγίας, αφιερωμένο στην Ζωοδόχο Πηγή. Οι αδελφοί έψαλαν στην σλαβική γλώσσα στο αριστερό αναλόγιο του ναού, αντίφωνα με το ελληνικό δεξιό αναλόγιο, υπό την διεύθυνση του πολύ γνωστού πρωτοψάλτη και διδασκάλου κ. Σπύρου Παυλάκη. Στον Εσπερινό χοροστατούσε ο Μητροπολίτης κ. Αριστόβουλος από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σύνθρονα απέναντί του στεκόταν ο Γέροντάς μας και Δεσπότης κ. Παρθένιος, και όλη η ατμόσφαιρα ήταν στο πνεύμα των πρώτων λέξεων του σημερινού πρώτου αναστάσιμου στιχηρού σε ήχο βαρύ: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ»

Στο τέλος του Εσπερινού, ο διοργανωτής του φεστιβάλ, κ. Ηλίας Ρεδιάδης Τούμπας, ευχαρίστησε ξανά τον Γέροντά μας, Επίσκοπο κ. Παρθένιο και την αδελφότητα, επισημαίνοντας την συνεισφορά του για την ανανέωση και την εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής στην Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, αυτός βράβευσε με τιμητικό μετάλλιο τον πρωτοψάλτη κ. Σπύρο Παυλάκη, ο οποίος από το μέρος του έκανε μια συγκινητική ομιλία και με ενθουσιασμό επαίνεσε την ψαλμωδία των αδελφών μας.

Στο τέλος ομιλούσε και ο προϊστάμενος του ναού, πρεσβύτερος πατήρ Ηλίας, ο οποίος σημείωσε πως η ψαλμωδία των δύο χορών ήταν τόσο αρμονική και δεμένη που φαίνεται σαν να είχαν μαθητεύσει στην ίδια σχολή και σαν να αντλούσαν από την ίδια πνευματική πηγή.

Δογματικόν. Ἦχος βαρὺς. Η χορωδία της Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι