Ngjarje

Vizitë e Mitropolitit Nikolla të Kishës Orthodhokse të Shqipërisë

Hirësia e tij Nikolla, Mitropolit i Apollonisë dhe Fierit i Kishës Orthodhokse të Shqipërisë vizitoi sot Manastirin e shenjtë të Bigorskit. Ai shoqërohej prej klerikut tonë të dashur atë Nikollës nga Tirana, dhjakon Nikollës dhe dhjetë besimtarëve të tjerë nga Fieri. Hirësia e tij, së bashku me shoqëruesit, u prit ngrohtësisht prej jerondit dhe igumenit…

Ngjitja e bekuar në Kërçin

Për të shtatin vit me radhë, pasi me bekimin e Plakut tonë, Peshkopit z. Parthenij, tradita e shërbimit të Eukaristisë së Shenjtë në majën e malit Golem Kërçin, Tabori ynë  i Shpërfytyrimit, kodra jonë e gëzimit, u ripërtëri, disa nga vëllezërit murgj dhe motrat murgesha morën veprën e ngjitjes dhe me lutje morën pjesë në…

Pesë lindje monastike për ditën e Ivanit në Bigorski

Një ditë gëzimi dhe kremtimi, një Lindje e madhe dhe e mrekullueshme! Sot lind Pararendësi – zëri i Fjalës, zëri që thërret nga shkretëtira: pendohuni! Ja, po fillon epoka e re, vite në të cilat Zoti do të lidhë një Besë lidhje të Re me njeriun – një Besë lidhje pajtimi dhe dashurie, paqeje dhe…

Kisha Nënë në Kostandinopojë përqafoi në unitet Kryepeshkopatën e Ohrit

Kostandinopoja, qyteti i Nënës së Zotit, syri i botës, kryeqyteti i qytetërimit romak, Roma e Re, e cila ujiti gjithë universin me mësimet hyjnore dhe dogmat shpëtimtare dhe ndriçoi botën me urtësinë e qershisë dhe toka nuk pushon së ndriçuari as sot me dritën ungjillore e shpirtërore, nëpërmjet Kishës Nënë Primate, Patriarkanës Ekumenike. Nga selia…

Lajm shumë i gëzueshëm nga Kostandinopoja: Patriarkana Ekumenike njohu si Kanonike Kryepiskopatën Historike të Ohrit tashmë të riformuar sipas një rendi të ri.

Kjo është dita që bëri Zoti, le të dëfrejmë dhe të ngazëllehemi në të! Ditë e Ngjalljes, le të ngazëllohemi! Kjo është dita kur morëm lajmin e gëzueshëm të ringjalljes së kryepiskopatës sonë të lavdishme, të shenjtë, historike e shumë të dashur të Ohrit. Ashtu si dikur ungjilli i Krishtit i dha dritë kombit tonë,…

Mirënjohje për Bigorskin nga “PORAKA”

Ditëve të fundit, Familja e Shenjtë Bigorski "Shën Gjon Pagëzuesi" u vlerësua me mirënjohje nga Qendra Republikane për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara intelektuale "PORAKA", e cila është një organizatë civile, prindërore, kombëtare jofitimprurëse, që nuk përfaqëson të drejtat dhe interesat e më shumë se 20,000 njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale në…