Историски теми

Prifti i cili shpëtoi Shqiptarët dhe qytetin e Dibrës në vitin 1918

Muaji gusht i vitit 1995, dita e tetë, kujtimi i Shënjtores Martirja e Shenjtë Paraskeva Rimjanka. Dielli i ngitur fuqishëm midis Bistrës dhe Kërçinit, me vetëvendosje zotëron mbi të gjithë lumin, duke e zbuluar plotësisht bukurinë e parë të krijuar të grykës së Radikës. Në atë kohë ende e po njihesha me atë bukuri e…