(Video) Festivali i luleve në qytetin e Dibrës

Bimët e luleve. Ditën kur ne kremtojmë hyrjen triumfale të Zotit tonë Jezu Krisht në qytetin e shenjtë të Jeruzalemit me kurora fitoreje dhe thirrje gëzimi. Një ditë kur Mbreti i Paqes mbretëron, qoftë edhe për një kohë të shkurtër, në Qytetin e Paqes. Një ditë në të cilën realizohet triumfi i së mirës, ​​i së pastërt. Dita e të pafajshmëve dhe atyre me zemër të pastër. E për ne – banorët e zonës Dibër-Rekë festa e sotme është edhe festë për qytetin e lavdishëm të Dibrës. Domethënë, sot ishte sikur të ishte kthyer në një Jeruzalem të dytë, në të cilin Mbreti i mbretërve hyri me hir, me nder e lavdi, me mëshirë dhe dritë, në tempullin e shenjtë të Hyjlindëses, në atë diamant shpirtëror të qytetit. të Dibrës, që nga vetë vendasit e quajnë ,,Metropol”. Këtu, krishterët e Dibrës, por edhe vëllezërit tanë të besimit mysliman, së bashku me vëllezërit e motrat nga bashkësia jonë monastike dhe besimtarët e shumtë të ardhur nga shumë vende, me lutje dhe falënderim u mblodhën për të mirëpresin dhe të pranojnë të Ngjallurin e Lazarit Katërditor dhe Çlirimtarit të shpirtrave njerëzorë nga prangat e vdekjes.

Pas vigjiljes së djeshme në Bigorski, festa e sotme e festës filloi me bekimin e degëve të palmave nga Jerondi ynë i dashur, Peshkopi Antaniski z. Parthenius, i cili me shumë gëzim dhe hir i shpërndau si bekim për turmën e madhe të besimtarëve. Kurse Liturgjia Hyjnore, të cilën ai e drejtonte në fshehtësi, ishte si një dridhje e pandërprerë e lavdëruar e zemrave, e cila shqiptonte pandërprerë pasthirrmën: ,,Hosana!” I bekuar është ai që vjen në emër të Zotit”. Vetë ajri në tempull, përveç erës së temjanit dhe luleve, ishte aromatik me bekimin e Më të Shenjtës dhe gëzimin e të parëve.

Ishte, pa dyshim, jo ​​vetëm një festë, por edhe një ftesë për çdo shpirt, për të depërtuar thellë në brendësinë e tij, për t’u lidhur me vuajtjet e ardhshme të Krishtit dhe më pas për t’u ringjallur në Ngjalljen e Tij. Pikërisht për këtë foli Jerondi ynë i dashur në fjalimin e tij të frymëzuar hyjnor pas leximit të Ungjillit të Shenjtë.

Në fund të shërbesës së shenjtë, peshkopi z. Parthenius nuk mungoi të falënderojë të gjithë ata që me vetëmohim u investuan në rindërtimin e tempullit të Dibrës së Nënës së Zotit. Ai shfrytëzoi këtë rast të bekuar për të nderuar kryetarin e bordit të kishës, z. Dushan Kazanxhiovski me urdhrin e manastirit ,,Preteça”. Në fjalën e tij Jerondi ndër të tjera theksoi:


,,Të dashur Debran,

Të dashur vëllezër, motra dhe fëmijë,

Ju e dini që vitin e kaluar, së bashku me debranët e paktë ortodokse nga qyteti, filluam të restaurojmë këtë tempull të shenjtë dhe të lavdishëm të Perandoreshës Nënës së Zotit. Vitin e kaluar e nisëm me diçka të vogël, por këtë vit rinovuam shumë më tepër. Ne restauruam shtyllat, zëvendësuam trarët e kalbur të ballkonit të tempullit, pastruam të gjithë kishën dhe restauruam plotësisht portikun, i cili tani është vërtet i bukur.

Kur filluam intensivisht rindërtimin dhe ndërtimin para dy muajsh, shumë fonde na erdhën nga të krishterët tanë në mbarë Maqedoninë tonë të dashur.

Në vepër, nga ana tjetër, përpjekje më të mëdha për rindërtin bëri i devotshmi z. Dushan Kazanxhiovski nga Dibra, njeri i ndershëm dhe i respektuar nga një familje e vjetër dibrane, nga të paktët trima që mbetën për të jetuar këtu. Edhe motra Elisaveta nga manastiri në Rajçicë bëri shumë përpjekje për rindërtimin. Duhet ta dini se të gjithë ata që punonin në tempull vinin këtu çdo mëngjes para orës 5 dhe ndonjëherë qëndronin deri në mesnatë, vetëm për të përfunduar punën në kohë.

Prandaj, më lejoni që në këtë rast solemn, sipas vendimit të këshillit të jerondeve të Manastirit të Bigorit, ta nderoj të dashurin tonë Dushan Kazanxhiovski me dekoratën më të lartë monastike – Urdhrin ,,Pretecha”, për shkak të veprave të tij të veçanta, përkushtimit. , sakrificë dhe dashuri për këtë botë dhe një tempull të shenjtë. Pa dyshim, ai punon pa u lodhur dhe kujdeset për Kishën, dhe më lejoni t’ju them diçka personalisht – e kam parë të derdhi lot kur kisha po shembej dhe e shoh përsëri duke qarë sot, por tani nga gëzimi. Këtë njeri të mirë e respektojnë të gjithë qytetarët e Dibrës. Sa herë që kalonte nëpër pazarin e Dibrës në periudhën e kaluar, bashkëqytetarët tanë të dashur, shqiptarët e lumtur që dinë se çfarë bëjmë ne, i jepnin mjete për të ndihmuar në rindërtimin e Kishës, kështu që Dushani kthehej gjithmonë në tempull me dhurime monetare. Prandaj lutemi që Zoti t’i bekojë edhe ata. Sot në Liturgjinë Hyjnore u lutëm edhe për të gjithë qytetarët e këtij qyteti, pa dallim kombësie, pa dallim besimi, sepse të gjithë jemi fëmijë të dashur të Zotit.

Gëzimin festiv për hyrjen fitimtare të Zotit në Qytetin e Shenjtë e pasuruan bujarisht shpirtrat e rinj këngëtarë nga kori i Kërçovës ,,Metropolitan Kozma Preçistanski”, orkestra e tij, si dhe nxënësit e shkollës së muzikës ,,Ilija Nikolovski-Luj” nga Shkupi. Me shumë gëzim dhe dashuri ata bënë kalandat e duhura Llazare para peshkopit z. Parthenius dhe përpara të pranishmëve të shumtë.