Faleminderit, Peshkop, që na e treguat Krishtin!

Fjalimi i përshtatur i rastit nga z. Filip Tintoski për Shenjtërinë e Tij Peshkopin Antaniski z. Partenij, nga emri i korit ,,Metropolitan Kozma Preçistanski”, në muzikalin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Qendrën e Kulturës ,,Koço Racin” në Kërçovë, më 1/14 janar viti 2024, vera e Shpëtimtarit.


Peshkop i Shenjtëruar, Jerondi ynë i Dashur dhe Ati ynë shpirtëror më i dashuri z. Partenij!

Sido që të jenë, të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona do të jenë të përulura për punën madhështore dhe të mrekullueshme që keni bërë dhe vazhdoni të bëni pa u lodhur në vazhdimësi për ne, për Kishën e Zotit dhe për popullin dhe Atdheun tonë.

Zemrat tona janë në hamendje se çfarë lavdërimi të shprehimn për sakrificën Tuaj, sepse ju, duke ndjekur shembullin e Krishtit, mbajtët kryqin tuaj, në të cilin përbëhen të gjithë kryqet tanë më të vegjël dhe ju kryqëzoheni vazhdimisht mbi të për ne, në mënyrë që ju të na lindni në Krishtin, të na shihni, ta lindni besimin në ne, që pas sakrificës dhe lutjeve tuaja, Shpëtimtari ynë i mirë Krisht të na dhurojë ringjalljen e shpirtrave tanë, gëzim të përjetshëm dhe lumturi në Mbretërinë e Tij.

Nëse e shohim me kujdes Lindjen e Krishtit, ka shumë gjëra që do të na kujtojnë në Ju.

Para së gjithash, Lindjen e qetë të Krishtit në shpellën modeste, të cilën ne mund ta shohim tek Ju përmes qetësisë Suaj të vazhdueshëm përpara nesh, gjithmonë me aq dashuri, mirëkuptim, duke përqafuar gjithë botën dhe mosgjykim.

Ju jeni dhe Ylli ynë udhëheqës që na çon gjithmonë te Krishti, na tregon Atë ashtu siç Ai është: më i ëmbli, më i miri, më i dashuri.

Ju jeni edhe streha jonë në sulmet, mëkatet dhe rëniet tona, gjithmonë gati të na mbuloni  me mburojën Tuaj të dashur, të na falni, të na mbroni nga armiku shpirtëror.

Ashtu si Engjëjt e Lindjes Ju na gëzoni dhe na kumtoni: ,,Lavdi Zotit në lartësitë dhe mbi tokë paqe mes njerëzve – vullnet të mirë”, na mëson gjithmonë të lavdërojmë Zotin dhe të jemi në paqe me të gjithë, të duam madje edhe armiqtë tanë.

Besimi, shpresa dhe dashuria juaj, që burojnë nga Krishti – Zot dhe qëndrojnë të fortë për përjetësi dhe pavdekësi, korrespondojnë me tre dhuratat e Dijetarëve që ata i ofruan Krishtit.

Ju jeni shembulli ynë dhe një tregues i gjallë i besimit të Krishtit, në të cilin realizohen fjalët e Krishtit: ,,Lum ju kur do t’ju shajnë dhe do t’ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim.” ( Mt. 5, 11). Në të vërtetë, ata që janë të Krishtit, që kanë Krishtin në vete, janë të përndjekur në këtë botë, por gjithmonë fitojnë, sepse Krishti është Ai që gjithmonë fiton.

Në shenjë mirënjohjeje, simbolikisht, si për pastorin tonë, yllin udhërrëfyes dhe për vetëflijimin tuaj kryqor prindëror, Ju lusim që të pranoni nga ne, kori ,,Metropolitan Kozma Preçistanski”, këtë dhuratë modeste, një kryq për bekim, të na mbulojë gjithmonë me të dhe të lutet për ne.

Ju urojmë shëndet të mirë, Zoti ju forcoftë dhe ju ktheftë forcat, për madhështi të panumërta të tilla që keni bërë deri tani, dhe gëzim e lumturi për të gjithë! Ju duam pa masë!

Për shumë verëra! Krishti u lind!