Shpella e Krishtlindjeve për çdo shtëpi kristiane

Ajo që e lindi të Lindurin para fillimit të të gjitha shekujve – Foshnja Krisht – është duke u përgatitur përsëri ta lindë atë në zemrat tona. Jashticat janë të gatshme ta presin, bota e gjallë t’i gëzohet, engjëjt t’i këndojnë dhe kënga e tyre barijtë e përulur ta dëgjojnë, dhe të urtët t’i përulehen. Sepse, ja Ai vjen përsëri ta shpëtojë botën nga shkatërrimi, zbret në tokë për t’u ngritur në qiell.

“Në një shpellë lind, në jashticat e kafshëve, Mbreti i universit, Zotëruesi i gjithçkaje”.

Kështu edhe ne të shkojmë, të ngrisim sytë tanë nga toka drejt qiellit, të nxitohemi dhe ta takojmë Mbajtësin Zot. T’i bëjmë jashticat zemrat tona dhe t’i dorëzojmë ato Foshnjës Krisht, sepse ja Ai na vjen përsëri për të lindur në to.

T’i zbukurojmë shtëpitë me një dekor tjetër të denjë – Shpella e Krishtlindjeve – që ndërsa sytë tanë e shohin atë zemra vazhdimisht do t’i thotë: “Hapehu! Vjen, presje!”

– Shpella e Krishtlindjeve të bërura nga duart e monaheshave të Rajçicave.

Numri i kontaktit për porosi:
+389 75 245 791Motra Filoteja