Историски теми

100 години од едно заборавено собитие

- Сто години од страдалничкиот подвиг на свештеникот и иконописец Овентиј Исаиев Фрчкоски од с. Галичник - Во светлината на Божјото сезнаење ниту едно нешто, макар колку тајно било, не останува сокриено. И најтемните нешта, извршени во најтемните ноќи и на најтемните места, видени се од Божјите очи, во светлина посветла од најсончевиот ден. Бог,…

Христијанизацијата на Словените во Македонија: дејноста на Св. Кирил и Методиј, на брегалничката епископија и на Епископијата на св. Климент Охридски – V дел

Дејноста св. Климент Охридски и на неговата епископија До промена на црковната политика на кнезот Борис – Михаил кон Византија дошло во 80-тите години од IX век.  Со цел целосно да го елиминира византиското влијание во Црквата во Бугарија, Борис – Михаил решил постепено да го замени византиското свештенство и епископатот со словенски. Во остварувањето…

Христијанизацијата на Словените во Македонија: дејноста на Св. Кирил и Методиј, на брегалничката епископија и на Епископијата на св. Климент Охридски – IV дел

Брегалничката епископија Во втората половина на 50-тите години од IX век, користејќи ги внатрешните и надворешните тешкотии со кои се соочувала Византија, бугарската средновековна држава започнала со освојувачки акции насочени кон византиските владенија во географска Македонија. Притоа била освоена територијата на Северна, Централна и на Западна Македонија. Во овој контекст е важно да се напомене…

Христијанизацијата на Словените во Македонија: дејноста на Св. Кирил и Методиј, на брегалничката епископија и на Епископијата на св. Климент Охридски – III дел

            Веќе во средината на IX век, со воспоставувањето на тематскиот систем во Византија, процесот на христијанизација во нејзините словенизирани балкански владенија влегол во нова фаза. Тоа е периодот кога Византија постепено успеала да ја врати власта во териториите населени со Словени во географска Македонија (поранешната византиска провинција).  Притоа, паралелно со зацврстувањето на византиската власт…

Христијанизацијата на Словените во Македонија: дејноста на Св. Кирил и Методиј, на брегалничката епископија и на Епископијата на св. Климент Охридски – II дел

Почетоци на христијанизацијата на Словените             Почетоците на христијанизацијата на Словените во Македонија датираат уште од нивните први трајни населувања на византиска територија. Станува збор за подолготраен процес условен од различните културни и политички прилики во Византија меѓу VII и почетокот на X век. Притоа, потешкотија во следењето на овој процес претставува отсуството на литерарни…

Христијанизацијата на Словените во Македонија: дејноста на Св. Кирил и Методиј, на брегалничката епископија и на Епископијата на св. Климент Охридски – I дел

О, добар пастиру, што си ја жртвувал светата душа за нас твоите овци, и преку многу усилби стадото го вброи кон Бога. (Пролошко житие на Св. Климент) ЗА СЛОВЕНИЗАЦИЈАТА            Почнувајќи од 80-тите години на VI век, па сè до 30-тите години на VII век, интензивно се одвивал процесот на колонизација на географска Македонија од страна…