Христијанска етика

Православието и човековите права – ΙΙI дел

Упростен надоптимизам Доколку ги читаме, меѓу редови, Декларациите за правата на човекот, ќе откриеме доста површен надоптимизам во однос на човечката природа. Напротив, последните десетлетија придонесоа за подлабоко осознавање на човековиот варваризам – сознание кое често води до очај. Трагичниот аспект и спротивставената природа на човештвото се доста очигледна појава во историјата. Секојдневниот живот околу…

Православието и човековите права – ΙΙ дел

Прашањето за основните претпоставки Официјалниот зборник објавен по повод 30 годишнината од Општата декларација за човекови права наведува:  Корените на оваа загриженост се кријат во хуманистичката традиција на ренесансата; во борбата за самоопределување, независност и еднаквост, кои се одвивале и продолжуваат да се одвиваат во многу делови на светот: во филозофските идеи на мислители како…

Православието и човековите права – Ι дел

Архиепископ Анастасиј Јанулатос Секое последователно разгледување на „човековите права“ неизоставно вклучува и посеопфатно сфаќање за тоа што претставува човекот. Прашањето што претставува човечкото битие зазема централно место во религиските истражувања, особено во христијанската мисла. Јасно е дека религиозната свест и верата играат важна улога, како директна така и посредна, во формирањето на погледот кон човековите…

Православните во пандемија, некогаш и сега

Лицемерниот го погубува со уста ближниот свој, а праведниците се спасуваат со знаење. Кога праведниците живеат во благосостојба, градот се радува. Со благословот на праведните градот се издига, а преку устата на нечестивите се разрушува.Изреки 11,9-11 На изложбата „По трагите на Светите Кирил и Методиј“, отворена во четвртокот на 20 мај, меѓу останатите ракописи беше…

Трансхуманизмот и обожението – IV дел

Дозволете ми да продолжам со следниот пример. Овој пример е поврзан со еден текст на современиот српски светија, кој бил гонет, затваран, измачуван од Германците во Дахау за време на Втората светска војна. Овој текст е пример за тоа како обожениот човек го доживува својот однос кон непријателите и мачителите. Тој пишува: „Благослови ги непријателите…

Трансхуманизам и обожение – III дел

Како што спомнавме претходно, прашањето за постоењето на Бога потполно исчезнува. Наместо да биде одговорено теоретски и умствено, тоа се заменува со доживувањето на Неговата благодат и на Неговото присуство. Кога некој го има доживувањето на единството со Бога, тој нема потреба од логичка потврда на Неговото постоење. Присуството Божјо во нашите животи дава плод…