Христијанска етика

Религија и развој (детството и слободната волја)

2. Дали и колку зависи нашата претстава за Бог во детство? Следејќи ги истражувањата на современата психологија, што се и емпириски потврдени, а кои уверуваат дека раното детство има големо значење при формирањето на идниот карактер на човекот, и применувајќи ги овие истражувања на развојот на религиските престави за Бога кај детето, на ова прашање…

Православието и човековите права – VII дел

Правата на човекот во историјата на Православната Црква Во однос на правата на човекот би можеле да разграничиме четири периоди во историјата на нашата Црква. Првите три века на Христијанството Првиот период ги опфаќа првите три века на Христијанството, кога Црквата е гонета и е многу далеку од можноста да го определи односот помеѓу граѓанинот…

Религија и развој (прашањето за совршенството)

И покрај тоа што секој човек има во себе религиозен никулец, која е основната причина за тој никулец да не се развие? На прв поглед се чини дека е лесно да се одговори на Вашето прашање, преку наведување на веќе познати причинители кои може позитивно да влијаат врз развојот на „религиозниот никулец“ кај човекот, според…

Одговори на 4 прашања за науката и еволуцијата Митрополит Николај Месогејски

Како човек кој верува во Бога, кој е Вашиот став за оние што сакаат да се занимаваат со современо истражување, особено она кое во краен случај Го испитува Бога, како на пример генетското инженерство, космологијата или неврологијата? Митрополит Месогејски и Левреотикијски Николај Истражувањето кое е направено да го предизвикува Бог, ја има болеста на гордоста.…

Православието и човековите права – VI дел

Според православното гледиште, секое разгледување на принципите на достоинството, еднаквоста и слободата, треба да се заснова на богословските фундаменти, кои беа накратко наведени погоре. Човечкото достоинство не е некаква површна гордост, туку произлегува од убеденоста дека секое човечко битие е навистина свештена личност, творба на личносниот Бог. Човечкото достоинство нема ништо заедничко со егоистичната арогантност,…

Православието и човековите права – V дел

Изложување на православното сфаќање за човечката состојба и неговата врска со фундаменталните права на човекот За да може да ја разјасниме концепцијата за човечката природа на којашто се заснова православната мисла, ќе се задржиме накратко на некои основни црти на православната антропологија, односно на православното сфаќање за происходот на човекот, неговата природа и назначение. Сепак,…