Катехизис

Зошто палиме кандило

Зборот ‘кандило’ доаѓа од латинското candela, што значи ‘свеќа’. Во православната Црква кандилото се става пред светите икони. Она кандило што се става на Чесната Трпеза во светиот олтар во храмот, се пази секогаш запалено и се нарекува „незгасливо“ кандило. Едно кандило се става, исто така и пред домашниот иконостас и согласно православното предание, се…

Исповедање на верата – Основи на православната вера – XX дел

Исповедањето на верата во Света Троица е прв и најважен услов за влегување во Црквата. Тој услов го поставил Господ Христос, велејќи им на учениците да одат по целиот свет и да ги научат сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух (Матеј, 28,19). Од Светото Писмо произлегле баптисмалните (кршталните)…

Верата и доказите за Божјото присуство – Основи на православната вера XIX дел

Верата е заснована на многу настани кои неоспорно се случиле во историјата и за кои постојат сигурни сведоштва. Тие сведоштва ги наоѓаме и во Стариот и во Новиот Завет, како што ги наоѓаме и во литургискиот живот на Црквата. Стариот Завет е историја на еврејскиот народ кој чудата што Бог ги правел (избавувањето од египетското…

Односот помеѓу верата и знаењето – Основи на православната вера – XVIII дел

Постојат различни сфаќања за односот помеѓу верата и знаењето. Многу често во свеста на луѓето верата и знаењето меѓусебно се исклучуваат: или „нештото“ се знае па нема потреба од вера, или се верува во она што не се знае. Како пример за спротивставеноста на верата и знаењето, погрешно се наведува мислата на западниот теолог Тертулијан:…

Крстот и современиот свет

Архимандрит Георгиј Капсанис Живееме во еден свет во кој владее антикрсниот дух. Во еден свет кој како свој идеал ги има себељубието, свет без морал, свет во кој е најважно задоволувањето на страстите, благоденствието, комфорот, свет кој ја поставува слободата не во жртвата и љубовта, т.е. во Крстот, туку во егоизмот. „На 11 Јули, во…

За верата – Основи на православната вера – XVII дел

Верата е човечкиот одговор на Божјото Откровение и неопходен услов за да Му се пристапи на Бога и влезе во Црквата, зашто: Без вера не е можно да Му се угоди на Бога; бидејќи оние, кои доаѓаат при Бога, треба да веруваат оти Он постои и дека ги наградува оние, што Го бараат (Евр. 11,6).…