Поучни словa

Христијаните во светот

Христијанинот е Христов избраник. Вистинскиот Христијанин чувствува голема чест и благослов од Бога, бидејќи Го познал Христа и бидејќи е Негов избраник. Се разбира, тој е избран во смисла дека Христос го повикал да стане верник; но, и верникот не помалку, како што вели Мојсеј во своите Повторени закони, Го избрал Христа за свој Бог.…

За смислата на искушенијата IV – дел

„Змијата беше најлукава од сите полски ѕверови“. Злото доаѓа од таму од каде што не  очекуваш. Изненадувањето е најчестата негова тактика, неговиот метод, затоа Светиите се труделе постојано да бидат будни. Таа будност им помагала да го уловат злото и да го препознаат, без разлика каква и маска да носи. Секогаш биле спремни. Тоа е…

Мироточение на свети Димитриј во 1987 година

Во овој текст ќе си спомнеме за чудото на мироточење на свети Димитриј во светиот храм во Солун, 1987 година, како што раскажува ѓаконот на храмот и денешен свештеник во светиот храм „Успение на Пресвета Богородица“ во областа Четириесет цркви во Солун - отец  Христос Котиос. Тоа се случи на 26 октомври  1987 година. Поминуваше…

За смислата на искушенијата III – дел

Така ѓаволот продира во рајот, и што прави? Оди да го „разори“ тој рај, не може да го поднесе присуството на рајот. Што е рајот? Мојата врска со Бога. Ѓаволот не го поднесува рајот. Тој најпрво самиот си го разурнал својот рај, се уништил себеси. Но за жал многупати и човекот се уништува себеси. Има…

За смислата на искушенијата – II дел

И така, искушението му дава смисла на животот. Искушението е мое крштение, бидејќи ме соочува со вредноста на животот и ми ја открива неговата возвишена димензија. Заеднички белег на животот на Светиите е токму искушението. Нема Светија којшто не бил испитан. Но треба да видиме како Светиите гледале на искушението. Тие не го нарекувале искушение,…

За смислата на искушенијата – I дел

Првосоздадените луѓе пројавувале послушност кон Божјата љубов, зашто таа љубов ги хранела. Дошло искушението. Требало да бидат испитани. Тие сигурно имале вера, имале добродетел, чистота, силна врска со Бога, чиста врска помеѓу себе. Сето тоа го имале, но ако тоа не се испита, не би можело реално да му помогне на човекот. Тоа што не…