Toka (prona) Shën Gjon Pagëzori

Rreth 2 km në verilindje të fshatit Nebregovë ndodhet manastiri kushtuar Shën Gjon Pagëzorit. Sipas gojëdhënave, pasuria me tempullin është dhuruar nga mbreti Marko, ndërsa një gojëdhënë tjetër thotë se arat ia dhanë manastirit Mijakët, të cilët kullosnin kopetë e tyre atje.

Sipas legjendës, prona me tempullin është dhuruar nga mbreti Marko

Kjo toka (prona) në të kaluarën shërbente kryesisht për të akomoduar murgjit dhe punëtorët që punonin në arat e grurit, prej nga gruri çohej në mullirin e manastirit afër Radikës.

Manastiri "Shën Gjon Pararendësi"Që këtë tokë (prone) manastiri e ka përdorur deri në fund, gjegjësisht deri në fund të jetës monastike në Bigorski pas vdekjes së abatit Spiridon në vitin 1947, e dimë nga kënga e akademikut Bllazhe Koneski nga Nebregova, e titulluar “Shën Spiridoni i Riu”, në të cilën përshkruan të korrat e drithit, dëshmitar i së cilës ai ishte si fëmijë.

Pas vdekjes së Bigorskit, prona e manastirit ishte i braktisur për një kohë të gjatë, pa objekte të përdorshme. Në vitin 1970, me iniciativën e bordit të kishës së fshatit, u ndërtua një kishë e re, më pas një konak dhe një kumbanë. Por dekada më parë, gërmimet e kryera nga vendasit kishin zbuluar mbetjet e një kishe më të vjetër në një manastir të braktisur. Shtrihet rreth 6-7 metra në juglindje të kishës së re të manastirit të sotëm dhe është në gjendje mbetjesh arkeologjike. Kisha, përveç afreskeve, ishte zbukuruar edhe me plastikë të pasur guri. Të dhënat për kohën e ndërtimit të kësaj kishe të vjetër në manastirin e Shën Gjon Pagëzori pranë fshatit Nebregova nuk ekzistojnë. Nga mbetjet materiale të zbuluara deri më tani, gjithashtu nuk mund të thuhet se kur e ka origjinën.

Akademiku Bllazhe Koneski shkroi një poezi me titull “Shën Spiridoni i Riu”, në të cilën përshkruan të korrat e grurit, dëshmitar i së cilës ai ishte në fëmijëri.

Prona e tokës, e cila i ishte marrë shtetit në kohën e kolektivizimit, iu kthye Familjes së Shenjtë Bigorski së bashku me pronat e tjera të saj, por për fat të keq, ajo tokë e cila në të kaluarën ishte pak pjellore sepse ishte lënë pas dore për një kohë të gjatë. Sot kjo tokë është krejtësisht e pa kultivuar.