Toka Shën Georgij Fitimtari

Sa të ëmbla janë vendbanimet e tua, o Zot i fuqive! Shpirti im dëshiron të jetë në oborret e Zotit… Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde; ata vazhdimisht të lavdërojnë.

Kjo është ndjenja kur, të udhëhequr nga dashuria për Zotin, hapim derën e këtij tempulli shpirtëror, në të cilin u ringjall jeta monastike nën kujdesin e martirit dhe fitimtarit të madh, Shën Georgij. Sikur të hapet një kopsht misterioz para teje, një botë e re, ndryshe, që të mbush me bekim, një copëz e vogël parajse e mbetur këtu për të zgjuar në zemrat tona mallin për Zotin dhe për gëzimin e përjetshëm në atdheun tonë qiellor.

Rajçica
Rajçica

Një pjesë e vogël parajse e mbetur këtu për të zgjuar në zemrat tona mallin për Zotin dhe gëzimin e përjetshëm në atdheun tonë qiellor.

Ky manastir madhështor u restaurua me përpjekje dhe përkushtim të madh të abatit të Familjes së Shenjtë Bigorski, Arkimandrit Parthenij. Ai, me nderim të madh për Fitimtarin, së bashku me vëllezërit e tij sipas Krishtit, jo vetëm që e ngritën nga themeli, por edhe e ringjallën shpirtërisht shtëpinë e tij të shenjtë. Gjegjësisht, në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore, manastiri i Shën Georgit ishte plotësisht i braktisur, nga konaqet kishin mbetur vetëm disa dhoma, të mbetura në harresë dhe tashmë të rrënuara. Mirëpo, dëshira e madhe dhe besimi i fortë i Arkimandrit Parthenij nuk mbetën të pafrytshme. Me bekim të Zotit, përgatitjet për restaurimin filluan në verën e vitit 1999 dhe pikërisht në ditën e Kryqit të vitit 1999, në prani të Mitropolitit Timotej, u shenjtëruan themelet e konakut të ri të manastirit, të cilat në pak kohë, pak më shumë se një vit u ngrit si një feniks në themelet e kompleksit të vjetër të manastirit. Që më 4 qershor të vitit 2001, manastiri u shugurua dhe që atëherë ekziston si një manastir aktiv femëror nën kujdesin shpirtëror të familjes Bigorski.

Rajçica
Brendësia e tempullit të Shën Georgijit

Në të kaluarën, toka e Shën Georgijit ka funksionuar si pjesë ekonomike e manastirit Bigorski. Ai ishte shumë i pasur dhe zotëronte prona të mëdha manastiri, ara dhe vreshta. Këtu prodhoheshin shumë produkte për nevojat e tempullit të Bigorskit. Gjatë viteve të historisë së trazuar maqedonase, ai u sulmua dhe u shkatërrua disa herë, por megjithatë kujdesi i abatëve të familjes Bigorski e ripërtëriu dhe e mirëmbante vazhdimisht këtë tokë. Ndoshta themeluesi më meritor përgjegjës për rindërtimin e saj në të kaluarën e largët është abati Arsenij (abat nga viti 1807 deri në 1839), nën udhëheqjen e të cilit u ndërtua kisha e sotme, që daton nga viti 1835 dhe u ndërtua mbi themelet e një kishe edhe më të vjetër të shekullit të 16-të. Kisha është e mbushur me afreske të pasura të punuara nga duart e hieromonkut Daniill dhe babait të tij Mihailli, si dhe Diço piktorit të njohur të shekullit XIX. Ky afresk është plotësisht i ruajtur dhe është pjesë e rëndësishme e thesarit të pasur të trashëgimisë kulturore dhe historike të popullit maqedonas.

Rajçica
Kupola në litia, ku është pikturuar shenjtori mbrojtës i familjes Bigorski, Shën Gjon Pararendësi

Në konakun e restauruar u ngrit për herë të parë një kishëz kushtuar shenjtorëve Gjon Kukuzel, Grigor Palama dhe Nektarij Bitolski. Afreskimi në kishëz, i cili është në stilin bizantin, në modelin e afreskeve nga kisha e Shën Marisë – Perivlepta në Ohër, përfundoi në vitin 2005. Më pas vijoi shugurimi nga Mitropoliti Timotej, i cili, me vullnetin e Zotit, u krye pikërisht në ditën kushtuar Shën Grigor Palama, në javën e dytë të Agjërimit të Madh. Kjo ditë tradicionalisht festohet çdo vit me vigjilje gjatë gjithë natës.

Peshkopi Parthenij me motërsinë e manastirit

Motraria në manastir jeton sipas një rregullores krishtare të vendosur nga abati, atë Parthenij, duke ndjekur shembullin e manastireve të Sveta Gorës. Kjo rregullore krishtare, gjegjësisht ky rendi i jetesës, përfshin një jetë të plotë liturgjike me liturgji të rregullta, shërbime të mëngjesit dhe të mbrëmjes dhe vigjilje të natës, përballë të dielave dhe festave.

Këtu kultivohet një zanat vërtet i rrallë, që është profesioni kryesor i motrave, dhe ai është prodhimi i mitrave peshkopale.

Bërja e mitrave peshkopale

Krahas detyrimeve të përditshme, këtu kultivohet një zanat vërtet i rrallë, që është profesioni kryesor i motrave, dhe ai është punimi i mitrave peshkopale. Puna është me të vërtetë fisnike, bëhet me lutje dhe si rezultat i detyrës ndaj plakut, nga duart e murgeshave dalin kryevepra vërtet të mrekullueshme dhe unike, të cilat janë pjesë e veshjeve liturgjike të shumë peshkopëve dhe patriarkëve, duke përfshirë edhe Patriarku Ekumenik. Përveç kësaj, motrat merren edhe me punimin e ikonave, me temjanin e Sveta Gorës, ndërsa së fundmi janë duke punuar në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve të rasteve të veçanta sociale, veçanërisht tek të rinjtë që rrezikohen gjithnjë e më shumë në këtë botë të mbushur me veseve dhe pasioneve.

Rajçica
Arka që ruan grimcën nga dora e Martirit të Shenjtë të Georgij

Një dëshmi e veçantë e mëshirës së madhe të Zotit dhe e ndërmjetësimit të padronit të fuqishëm të lavdishëm të manastirit është prania e eshtrave të Fitimtarit të Shenjtë, ose më saktë një pjesë e dorës së tij, e cila mrekullisht mbërriti në këtë vend të shenjtë disa vite më parë dhe është një bekim i madh për popullin tonë ortodoks. Përveç tyre, këtu ruhen reliket e Shën Gjon Kukuzelit, martirit të Shenjtë Emilian, Shën Gjon Rusit, martirëve të mëdhenj Varvara dhe Katerina, si dhe një grimcë e Kryqit të Shenjtë.

Rajçica
Rajçica nga ana perëndimore

Për shkak se manastiri është i tipit të hapur, ai vizitohet vazhdimisht nga mysafirë, besimtarë dhe turistë të cilët në këtë vend të shenjtë gjejnë mbështetje të fortë shpirtërore dhe qetësi.

Rajçica
Parajsa