Reagim kundër blasfemisë në Karnavalin e Vevçanit

Të thellë të plagosur nga mungesa e sjelljes dhe nga blasfemia dhe tallja ndaj Personalitetit Hyjnor të Zotit dhe Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit, gjithashtu dhe ndaj Kryqit të Shenjtë, në ashtuquajturin Karnaval i Vevçanit, ne bëjmë thirrje me zë të lartë për një falje publike nga organizatorët dhe pjesëmarrësit në këtë shenjtërim të mjerueshëm, si dhe për parandalimin e rasteve të ngjashme në të ardhmen. Ne kujtojmë se kur në të kaluarën pikërisht në këtë karnaval ndodhi një lojë me ndjenjat e besimtarëve të besimit islam, që shkaktoi një reagim të ashpër nga muslimanët në Maqedoni, u vendos një praktikë e veçantë për të shmangur maskat me përmbajtje që do të ofendonin ndjenjat fetare – diçka që si një thirrje u dërgua edhe nga autoriteti lokal në Vevçan. Prandaj, ne pyesim pse, duke pasur parasysh përvojën negative të së kaluarës, tani dikush vendosi të abuzojë me simbolet krishtere, dhe në një mënyrë më të përbuzshme dhe më të padijnë? Sipas nesh, loja dhe tallja me ndjenjat fetare të çdo denominacioni fetar është një krim për të cilin përgjigjet jo vetëm para gjyqit të Zotit, por edhe para gjyqit shtetëror.

Për këtë rast të pakëndshëm, do të donim të përkujtonim sërish për karakterin e këtyre manifestimeve botërore, me të cilat në një mënyrë krejt të huaj për mentalitetin tonë, shënohet kujtimi i Shën Vasil të Madh dhe fillimi i Vitit të Ri sipas kalendarit Julian. Duke pasur parasysh se ne tashmë kemi dhënë një koment më parë mbi këtë mënyrë jo-kristiane të festimit, ne mendojmë se tani, kur festojmë Vitin e Ri, është mirë të rikujtohemi sërish për atë komentarin tonë, të botuar më 31 janar 2012.