Skit Shën Kirili dhe Metodi

Një manastir i bukur, i cili si dielli që lind, po derdhë rrezet e tij të bekuara kudo dhe mbulon me bekimin e tij të gjitha fshatrat dhe shtëpitë e Mijakut, duke dëbuar errësirën e injorancës.

Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të datës 30 gusht 2010, kulla kufitare mbi fshatin Bitushë i është dorëzuar Familjes së Shenjtë Bigorski. Mendja krijuese e palodhur e abatit, Arkimandrit Partenij, menjëherë në të pa shtëpinë e re të edukatorëve sllavë, ku mund të gjenin strehë shpirtërore shpirtrat më të rinj të Krishtit, të etur për fjalën e Zotit, në mënyrë që skiti të ri do të ishte kryesisht: edukativo-katekistik( mësim besim), dmth. do të presë kampe verore të mësimit fetar. Dhurues për ndërtimin e skitit është familja e devotshme e z. Goran Xhikoski nga Shkupi, fëmijë shpirtëror besnik i Familjes sonë të Shenjtë.

Akti solemn i shenjtërimit të themeleve të tempullit të Bigorski skitit -Shën Kirili dhe Metodi, i cili u prit me padurim, zuri vendin e tij më 18/31 maj 2014, ku mori pjesë kryepastori ynë i nderuar, mitropoliti i Dibrës dhe Kërçovës, z. Timotej, në meritë të përbashkët me abatin Arkimandrit Partenij dhe vëllezërit priftërinj hieromonakë, në prani të shumë besimtarëve dhe të ftuarve nga fshatrat përreth dhe jashtë saj. Te ata ishte i dukshëm shpirti i gëzuar, veçanërisht për banorët e Bitushës, sepse nuk është pak që fshati i tyre të stoliset me një manastir kaq të bukur, i cili si një diell që lind do të hedhë rrezet e tij të bekimit kudo dhe do të bekojë të gjitha fshatrat dhe shtëpitë e Mijakut, duke dëbuar errësirën e injorancës.

Vendosja e kryqeve në tempullin e shenjtorëve Kiril dhe Metodi 21 qershor 2019

Më 16/29 maj 2016, në Shkup u mbajt një manifestim bamirësie për përfundimin e skitit -Bigorski, ku të gjithë të pranishmit e pranuan me dashamirësi këtë iniciativë dhe konfirmuan dëshirat dhe përpjekjet e tyre dhe në të ardhmen të kontribojnë me të gjitha forcat dhe mundësitë e tyre në drejtimin e realizimit të tij, derisa skiti ynë piktoresk të marrë fytyrën e vërtetë dhe vizitorët e parë.