Ставови

Reagim kundër blasfemisë në Karnavalin e Vevçanit

Të thellë të plagosur nga mungesa e sjelljes dhe nga blasfemia dhe tallja ndaj Personalitetit Hyjnor të Zotit dhe Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit, gjithashtu dhe ndaj Kryqit të Shenjtë, në ashtuquajturin Karnaval i Vevçanit, ne bëjmë thirrje me zë të lartë për një falje publike nga organizatorët dhe pjesëmarrësit në këtë shenjtërim të…