Letrat

Faleminderit, Peshkop, që na e treguat Krishtin!

Fjalimi i përshtatur i rastit nga z. Filip Tintoski për Shenjtërinë e Tij Peshkopin Antaniski z. Partenij, nga emri i korit ,,Metropolitan Kozma Preçistanski", në muzikalin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Qendrën e Kulturës ,,Koço Racin" në Kërçovë, më 1/14 janar viti 2024, vera e Shpëtimtarit. Peshkop i Shenjtëruar, Jerondi ynë i Dashur…