Ознака:Манѕаридис

Поучни словa

Достигнувањата, но и кризите во внатрешниот свет на современиот човек

Каков е современиот човек? Дали тој, ползувајќи ги современите принципи и технологии, постигнува значајни промени во надворешниот, но и во својот сопствен внатрешен свет? На ова прашање, многу импресивно одговара познатиот теолог Георгиј И. Мандзаридис: „Брзиот развој на науката и…

Време

Црквата и времето

Доаѓањето Христово го внесе Царството Божјо во светот и местото каде што Царството Божјо се пројавува е Црквата. Токму Црквата е таа која ја внесува вечноста во историјата и на историјата ѝ ја отвора перспективата на вечноста. Црквата е телото…

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – V дел

Несомнено, една од причините е специфичната општествено политичка ситуација која владее во повеќето области со православно население. Ова меѓутоа не ја исцрпува ни ширината ни длабочината на проблемот. Една таква значајна причина, поврзана со историјата и преданијата на Православната Црква,…

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – IV дел

Меѓутоа особена важност во соочувањето со споменатите проблеми, има присуството на Светиите во животот на Црквата. Тие не се безгрешни личности, а обично, ниту извор на овоземните мудрости. Тие се сепак, сведоци на живото Божјо присуство и како такви секогаш…

Манѕаридис

Формирање на новите етички критериуми – III дел

Човекољубивиот став на Црквата кон верниците не мора да значи напуштање или занемарување на апсолутниот карактер на евангелските должности и заповеди. Христовото Евангелие се објавува во светот, но не произлегува од светот и не мора да се прилагодува на неговите…

Манѕаридис

Формирање на нови етички критериуми – II дел

  Многу проблеми од секојдневниот живот директно произлегуваат од човечката алчност. Ставот на Црквата во вакви случаи би можел да се формулира со Христовата реченица: „ Човеку, кој Ме постави да ви судам или да ве делам? Гледајте и пазете…