Ознака:Св. Јосиф Обручник

Икони

Толкување на иконата на Рождество Христово

Уметноста на иконописот мора да ги следи потполно одредените строги правила. Тие правила бараат од иконописецот да го потчини своето творештво на свеста и совеста на Црквата, односно да ја држи својата мечта зауздана на таков начин што своето вдахновение…