Ознака:Толеранција

Трпение

Каде се границите на христијанското трпение?

Ревноста и жарот со кои Исус Христос се доверил Себеси на Бога, потполно предавајќи се на Неговата волја, со векови претставувале пример и углед во христијанската историја, како за поединците, така и за христијанските цркви, за и тие да Го…